Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Fysio- og Ergoterapien, Fysioterapi

Fysioterapi indgår som en aktiv del i den tværgående kliniske behandling, af patienter på Vejle Sygehus. Fysioterapeuterne varetager opgaver som: bevægeapparatsdiagnostik, behandling og genoptræning af indlagte og ambulante patienter samt ambulant genoptræning i form af specialiseret genoptræning.

Fysioterapeuterne modtager patienter fra alle sygehusets somatiske afdelinger og fra andre sygehuse.

Gennem en tidlig fysioterapeutisk vurdering sikres målrettet vurdering af patientens funktionsevne og hurtig planlægning af videre behandling og mobilisering, så patienten er så fysisk aktiv som muligt under indlæggelsen.

 

Ud over undersøgelse, behandling og genoptræning varetager specialuddannede fysioterapeuter også funktioner som forundersøgelser inden for muskuloskeletal diagnostik i flere regier.

 

Fysioterapi indgår i flere pakkeforløb med ortopædkirurgisk, organkirurgisk og neurologisk speciale, hvor der samarbejdes på tværs af faggrupper om at skabe kortest mulig vej gennem udredning, behandling og genoptræning for patienten.

 

Eksempler på fysioterapeutisk indsats kan være:

  • Undersøgelse, analyse, vurdering og diagnosticering
  • Vurdering af behov for genoptræning
  • Hurtig mobilisering efter operation og sengeleje
  • Instruktion i øvelsesprogrammer
  • Lungefysioterapi
  • Lymfødembehandling
  • Hjerteholdstræning
  • Vurdering af behov for behandlingsredskaber, samt afprøvning og instruktion i anvendelsen.

Siden er sidst opdateret 20-08-2020.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring