Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Fysio- og Ergoterapien, Ergoterapi

Beskrivelse af afdelingen

Ergoterapi er en del af det samlede behandlingstilbud, der gives indlagte og ambulante patienter, der er henvist fra de afdelinger og ambulatorier på Vejle Sygehus.

De ergoterapeutiske behandlingsmetoder og aktiviteter tager sigte mod at bibringe patienten det bedst mulige funktionsniveau i forhold til de daglige færdigheder.

Ergoterapeuterne er opdelt i grupper efter speciale.

Patienter, der henvises til ergoterapi, har - på grund af deres sygdom eller handicap - fysiske eller intellektuelle funktionsnedsættelser, der:

  • giver dem problemer med at udføre de aktiviteter, som hører med til almindelig daglig livsførelse, forkortet ADL. Det kan være personlig hygiejne, påklædning, spisning, kommunikation, skolegang, erhvervsarbejde, husførelse, fritidsaktiviteter m.v.
  • medfører behov for speciel ergoterapeutisk genoptræning af nedsatte funktioner, som en forudsætning for at kunne udføre ADL.
  • medfører behov for kompenserende hjælpemidler, skinner, ændret indretning af bolig, arbejdsplads, institution.

Den ergoterapeutiske behandling tager sigte på  i samarbejde med patienten, at træne funktioner og færdigheder - både fysisk, kognitivt, psykisk og socialt således at patienten kan klare sig selv i hverdagen med mindst mulig hjælp og størst mulig livskvalitet. Ergoterapi retter sig især imod at patienten bliver aktiv og kan deltage i daglige aktiviteter inden for hjem, arbejde og fritid.

Behandlingen kan også være en vurdering af behov for hjælpemidler, boligændringer og andre hjælpeforanstaltninger.Siden er sidst opdateret 20-08-2020.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring