Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Header

Visitationskriterier

 

 

Patienter, der opfylder følgende betingelser, kan henvises af egen læge:

 1. Kroniske smertetilstande (min. 6 måneders varighed).
 2. Neurogene smerter eller mistanke om sådanne efter læsioner af det perifere nervesystem. Det drejer sig om neuropatier, følger efter helvedesild, nervelæsioner efter operationer, smerter efter amputationer, m.m.
 3. Patienter med kronisk regionalt smertesyndrom (tidligere refleksdystrofi).
 4. Patienter med rygsmerter eller piskesmæld modtages efter relevant udredning.
 5. Patienter med smerter i forbindelse med kræftsygdom, som ikke falder under det Palliative Teams arbejdsområde.
 6. Alle henviste patienter skal være diagnostisk færdigudredte på henvisningstidspunktet.
 7. Det forventes, at patienten er motiveret for behandlingstilbuddet.

Følgende patienter modtages ikke:

 1. Patienter med medicinmisbrug og/eller andre former for misbrug.
 2. Patienter som ikke kan samarbejde.
 3. Patienter med kronisk hovedpine – disse bør henvises til hovedpineteamet, Hjerne- og Nervesygdomme, Kolding Sygehus.
 4. Torturofre bør gennemgå et behandlingsforløb ved et center for torturofre.
 5. Patienter med en psykisk lidelse som hovedproblemstilling.
 6. Patienter, som allerede har gennemgået et forløb ved anden smerteklinik, kan kun henvises efter særlig aftale med en af smerteklinikkens læger.

Smerteklinikken forbeholder sig ret til at afvise henvisninger, der ligger uden for ovennævnte kriterier. Ligeledes kan behandlingen afbrydes efter forundersøgelsen i klinikken, hvis behandlingstilbuddet ikke vurderes relevant for patienten, eller patienten skønnes uegnet til behandlingen.

Det er dokumenteret, at patienter med igangværende erstatning- og/eller pensionssager har betydeligt mindre udbytte af et forløb i en smerteklinik.

Henvisninger

Henvisninger fra praktiserende læger modtages. Praktiserende speciallæger og hospitalslæger må opfordre patienternes egne læger til at henvise relevante patienter. Hvis henvisningen falder udenfor klinikkens område eller mangler vigtige oplysninger, returneres henvisningen.

Den henvisende læge bedes oplyse:

 • Patientens navn, CPR-nummer, adresse, telefonnummer.
 • Henvisningsdiagnose samt bidiagnoser.
 • Oplysning om eventuel tilknytning til andre ambulatorier/afdelinger.
 • Kort beskrivelse af sygehistorie, øvrige sygdomme og funktionsniveau.
 • Formulering af patientens aktuelle problemstilling og formålet med henvisningen samt forventninger til forløbet.
 • Socialanamnese, herunder oplysninger om specielle sociale ydelser og eventuel pensionssag, erstatningssager, medicintilskud mm.
 • Medicinliste.

Den henvisende læge er velkommen til at kontakte os telefonisk i tvivlsspørgsmål. Det kan også forventes, at vi kontakter den henvisende læge.


Siden er sidst opdateret 06-07-2018.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt