Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Header

Leukocytter og Erytrocytter, Csv

NPU kode og navn
NPU02594 Csv—Leukocytter; antalk.
NPU01962 Csv—Erythrocytter; antalk.

Instruktion for rekvirent
Oversigt med analyser, der udføres af Biokemi og Immunologi på Cerebrospinalvæske, se her.

Prøvetagningsrør
5 ml polypropylen rør (5ML PP RØR)

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

Indgår ikke i henteordning

Postforsendelse:

Kan ikke postforsendes

Taget på afdelingen:         

5 ml polypropylen rør (5ML PP RØR)

Holdbarhed

Henteordning:

Ikke relevant

Postforsendelse:

Ikke relevant

Taget på afdelingen:         

1 time. Bringes straks til laboratoriet

Svartid
Udføres dagligt

Referenceinterval

Alder Leukocytter
0d -1 uge  <20x106/L 
1 uge – 1 måned  <15x106/L
1 måned – 200 år   <5x106/L

Leukocytter differentieres i mononukleære celler (monocytter og lymfocytter) og polynukleære celler (neutrofile granulocytter), hvis leukocytkoncentrationen >10x106/L. Der svarafgives såvel koncentrationen (x 106/L) og hvor stor en procentdel de hhv. mono- og polynukleære celler udgør af det samlede leukocyttal.
 

Indikation
Mistanke om intrakraniel blødning, infektion eller malignitet  i centralnervesystemet.

Vurdering
Let til moderat forøget forekomst af leukocytter kan ses ved neurodegenerative lidelser og encephalit. Ved purulent meningitis ses typisk leukocytter >800x106/L men overvejende forekomst af polynukleære celler (70-90%). Ved meningitis af anden ætiologi ses leukocytter på 100-800x106/L men overvejende mononukleære celler. Fordelingen af mononukleære og polynukleære celler kan dog ikke alene skelne mellem viral og bakteriel meningit.
Erythrocyttal anvendes til vurdering af xantokromi i forbindelse med subarachnoidal blødning, hvor >90% af patienter vil have påviselig xantokromi efter 12 timer. Højt erythrocyttal kan også være en fejlkilde i form af blodtilblanding af csv i forbindelse med prøvetagningen.

 

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat: ± 20 % (95 % konfidensinterval).
Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

Internt for laboratorier

Centrifugering:

Nej

Afpipettering:

Nej

 

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

< 1 time.

1-2 timer svares med forbehold

Alternative prøvetagningsrør
Ingen alternativer


Siden er sidst opdateret 03-09-2019.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt