Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Header

Ciclosporin, B

Sandimmun®
Ciqorin®

 

NPU kode og navn
NPU19725
B-Ciclosporin;massek.

Instruktion for rekvirent
Prøven tages umiddelbart før indgift af en ny dosis.

Prøvetagningsrør
Rør med EDTA til fuldblod. Yderligere information.

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

Prøvetagningsrør

Postforsendelse:

Prøvetagningsrør

Taget på afdelingen:

Prøvetagningsrør


Holdbarhed

Henteordning:

8 timer i termoskab 20-21oC

Postforsendelse:

Skal sendes samme dag

Taget på afdelingen:

Bringes til laboratoriet

Svartid
1-4 dage

Referenceinterval

Enhed: µg/L.
Afhænger af den kliniske situation.

Indikation
Kontrol af ciclosporin-behandling.

Vurdering
T½ er 14-27 timer.

Opmærksomheden henledes på interaktionsfænomener, som kan ændre koncentrationen af Ciclosporin.

Interaktion med fødevarer:
Samtidig indtagelse af grapejuice øger koncentrationen af Ciclosporin pga. hæmmet omsætning.

Interaktion med naturlægemidler:
Samtidig indtagelse af prikbladet perikum ("Grønne lykkepiller") mindsker koncentrationen af Ciclosporin.

Interaktion med lægemidler:
Ciclosporin metaboliseres af CYP 3A4 i leveren. Samtidig indgift af en række lægemidler kan øge eller nedsætte koncentrationen af Ciclosporin, se www.promedicin.dk.

Omregningsfaktor
µg/l x 0,832 = nmol/L
µg/l x 0,000832 = µmol/L
nmol/l x 1,202 = µg/L
µmol/l x 1202 = µg/L

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinjer

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat, niveau 100 μg/L: ± 22% (95% konfidensinterval).

Usikkerhed på analyseresultat, niveau 500 μg/L: ± 16% (95% konfidensinterval).

Intraindividuel biologisk variation, skønnet: ± 16% (95% konfidensinterval).

Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 30-35% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant.
Yderligere forklaring.

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi.

Internt for laboratorier

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

7 døgn

Ved 4oC:

1 måned

Ved – 20oC:

6 måneder

Centrifugering:

Nej

Afpipettering:

Nej

 

 

Mindste prøvemængde: 100 µl.
 

Alternative prøvetagningsrør
Ingen alternativer


Siden er sidst opdateret 03-05-2017.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt