Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Header

Tacrolimus, B-

Adport ®
Advagraf ®
Envarsus ®
Modigraf ®
Prograf ®
 

NPU kode og navn
NPU19912
B-Tacrolimus; massek.

 

Instruktion for rekvirent
Prøven tages umiddelbart før indgift af en ny dosis.
 

Prøvetagningsrør
Rør med EDTA til fuldblod. Yderligere information.
 

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

Prøvetagningsrør

Postforsendelse:

Prøvetagningsrør

Taget på afdelingen:

Prøvetagningsrør


Holdbarhed

Henteordning:

8 timer i termoskab 20-21oC

Postforsendelse:

Skal sendes samme dag

Taget på afdelingen:

Bringes til laboratoriet


Svartid
3-4 dage
 

Referenceinterval
Enhed: µg/L
Afhænger af den kliniske situation
 

Indikation
Kontrol af tacrolimus-behandling
 

Vurdering
T½ er 6-21 timer.

Opmærksomheden henledes på interaktionsfænomener, som kan ændre koncentrationen af Tacrolimus.

Interaktion med fødevarer:
Samtidig indtagelse af grapejuice øger koncentrationen af Tacrolimus pga. hæmmet omsætning.

Interaktion med naturlægemidler:
Samtidig indtagelse af prikbladet perikum ("Grønne lykkepiller") mindsker koncentrationen af Tacrolimus.

Interaktion med lægemidler:
Tacrolimus metaboliseres af CYP 3A4 i leveren. Samtidig indgift af en række lægemidler kan øge eller nedsætte koncentrationen af Tacrolimus, se  www.promedicin.dk.


Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinjer.

 

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat: ± 22% (95% konfidensinterval).

Intraindividuel biologisk variation, skønnet: ± 20 % (95% konfidensinterval).

Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 40% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant.
Yderligere forklaring

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi.

Internt for laboratorier

Holdbarhed:          

Ved stuetemperatur   

 7 døgn

4oC

 7 døgn

 

-20oC

 6 mdr.


Mindste prøvemængde: 100 µl

Alternative prøvetagningsrør
Ingen alternativer.


Siden er sidst opdateret 06-12-2018.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt