Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Header

Trombocytter, B

NPU kode og navn
NPU03568
B—Thrombocytter;antalk

Instruktion for rekvirent
Ingen særlige hensyn

Prøvetagningsrør
Rør med EDTA til fuldblod. Yderligere information.

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

Prøvetagningsrør

Postforsendelse:

Prøvetagningsrør

Taget på afdelingen:

Prøvetagningsrør

Holdbarhed:

Henteordning:

8 timer i termoskab 20-21oC

Postforsendelse:

Skal sendes samme dag

Taget på afdelingen:

Bringes til laboratoriet

Svartid
Udføres dagligt

Referenceinterval

0 - 14 dage 97 - 532 10E9/L
14 dage - 2 md

125

-

662

10E9/L

2 - 6 md

176

-

702

10E9/L

6 md - 11 år

174

-

565

10E9/L

11 - 18 år

190

-

460

10E9/L


Kvinder
       
18 år - 165 - 400 10E9/L

Mænd
       
18 år - 145 - 350 10E9/L

 

Indikation
Vurdering af knoglemarvens funktion. Udredning af blødningsforstyrrelser og dissemineret intravaskulær koagulation (DIC).

Vurdering
Markant forhøjede værdier kan ses ved myeloproliferative sygdomme, som eksempelvis polycytæmi, kronisk myeloid leukæmi, myelofibrose og essentiel trombocytæmi.

Reaktiv trombocytose kan ses ved kroniske inflammatoriske tilstande samt evt. i efterforløbet af traumer og kirurgiske indgreb.

Nedsatte værdier kan ses ved reduceret produktion eksempelvis leukæmi, reduceret trombocytlevetid ved eks.trombocytopenisk purpura og øget forbrug ved eks. DIC.

Falske lave værdier kan forekomme pga. aggregation af trombocytter in vitro. Dette er oftest sket under prøvetagningen, og vil da afhjælpes ved at tage prøven om. Trombocyttal vurderet på kapillærblod er lavere end på veneblod. Det er således nødvendigt at gentage prøven i veneblod ved klinisk betydende abnorme resultater på kapillærblod. Det kan også forårsages af antistoffer, som er aktive ved tilstedeværelsen af EDTA blod. Dette kan afsløres af laboratoriets analyseudstyr, og prøven besvares "ikke udført pga. thrombocytaggregater". Ved senere prøvetagning kan rekvireres trombocytter taget i citratblod. Citratblod skal analyseres umiddelbart efter prøvetagning, som derfor skal foregå på sygehuset.

Kliniske retningslinjer
Ingen yderligere retningslinjer

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat: ± 10% (95% konfidensinterval).
Intraindividuel biologisk variation: ± 18% (95% konfidensinterval).
Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 30% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant.
Yderligere forklaring

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

Internt for laboratorier

Centrifugering:

Nej

Afpipettering:

Nej

 

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

1 døgn

Ved 4oC:

3 døgn

 

 

Ved -21oC:

Tåler ikke frost

Alternative prøvetagningsrør
Rør med citrat (yderligere information) i tilfælde af trc-aggregater/trombocyt-aggregater.


Siden er sidst opdateret 12-06-2018.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt