Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Header

Troponin T, P-

TnT hs

NPU kode og navn:
NPU27501
Troponin T, hjertemuskel; massek.

 

Instruktion for rekvirent
Analysen bør ikke anvendes i almen praksis. Findes analysen indiceret, bør patienten indlægges akut.
TnT bestilles rutinemæssigt i forbindelse med indlæggel­sen og efter 3-6 timer, samt igen ved behov. I en overgangsfase vil CK-MB automatisk blive målt, når TnT er mellem 14-50 ng/L, og CK-MB svaret foreligger ca. 30-40 min. efter TnT svaret.

Prøvetagningsrør
Rør med eller uden gel til plasma. Yderligere information

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

Indgår ikke i henteordning

Postforsendelse:

Kan ikke postforsendes

Taget på afdelingen:           

Prøvetagningsrør

Holdbarhed

Henteordning:

Ikke relevant

Postforsendelse:

Ikke relevant

Taget på afdelingen:            

Bringes til laboratoriet

Svartid
Udføres dagligt

Referenceinterval
< 14 ng/L

Indikation
Mistanke om myokardieinfarkt/-skade

Vurdering
Diskrimationsgrænsen for Troponin T (TnT) er sat til 14 ng/L (svarende til 99 percentilen for raske). Ved TnT-værdier omkring diskriminationsgrænsen (i praksis 14-50 ng/L) skal der ske ændring på min. 50% fra første til anden måling for at TnT kan tages som udtryk for akut myokardieskade (AMI).

TnT forhøjelser kan også ses ved en lang række tilstande, som ikke skyldes et AMI, herunder hjerteinsufficiens, lungeemboli, aortadissektion, brady- eller takyarytmi, sepsis, svær respirationsinsufficiens, svær nyreinsufficiens, apopleksi, traumer og ekstrem fysisk anstrengelse mv. TnT forandringer skal således fortolkes i sin kliniske kontekst og giver ikke i sig selv anledning til diagnosen AMI og heller ikke automatisk anledning til omfattende antitrombotisk behandling.

Kliniske retningslinier
Lab Info 1/2013 Nye AMI beslutningsgrænser for Troponin-T (TnT)

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat: ± 15% (95% konfidensinterval)

Intraindividuel biologisk variation i referenceinterval for voksne: ± 60% (95% konfidensinterval)

Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 85% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant. Ved værdier omkring diskriminationsgrænsen se dog afsnittet ’Vurdering’.

Yderligere forklaring

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

Internt for laboratorier   

Centrifugering:           

Senest 2 timer efter prøvetagning

Afpipettering:

Ja, hvis analyse ikke sker inden for 4 timer

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

4 timer

Ved 4oC:

1 døgn

Alternative prøvetagningsrør
Rør med gel til serum
Rør uden gel til plasma
Rør med EDTA til fuldblod
Rør uden tilsætning
Yderligere information

Litteratur
Dansk Cardiologisk Selskabs hjemmeside: www.cardio.dk
Dansk Selskab for Klinisk Biokemi's hjemmeside: www.dskb.dk
Thygesen et al. Third universal definition of myocardial infarction.
Eur Heart J. 2012;33:2551-67
Thygesen et al. How to use high-sensitivity cardiac troponins in acute cardiac care.
Eur Heart J. 2012;33:2252-7.


Siden er sidst opdateret 01-05-2019.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt