Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Header

Ambulatorie og operationsgang

Øre-, Næse-, og Halskirurgisk Ambulatorie og Operationsgang

Operation, ØNH-afdelingen, VS

 

Afsnitsprofil
 Øre-Næse-Halskirurgisk Afdeling
A530 Operationsgangen og A730 Ambulatorium
  
Øre-Næse-Halskirurgisk Afdeling på Sygehus Lillebælt Vejle blev oprettet i 1974 ved sammenlægning af 3 Øreafdelinger i det daværende Vejle Amt.
Som i andre dele af sundhedsvæsenet har rationalisering og effektivisering medført, at vi i perioder har travlt, men vi forsøger at prioritere faglig udvikling og samarbejde højt.


Ledelse
Afdelingen ledes af ledende overlæge, Knud Erik Outzen og oversygeplejerske, Linda Thisgaard.
Ledelsen tager udgangspunkt i afdelingens visioner samt værdierne fra Region Syddanmark og Sygehus Lillebælt.

Den daglige ledelse af afdelingen varetages af afdelingssygeplejerske Gitte Merrild Hansen.


Hvad laver vi?
Foruden diagnostik, behandling og kontrol lægges der i afsnittet stor vægt på arbejdsmiljø, kvalitets- og patientsikkerhed, ledelsesudvikling, tværfaglig samarbejd og endelig at hjælpe til med uddannelsen af nye sygeplejersker.


De seneste år har vi specielt arbejdet med arbejdsmiljø. Vi har kontinuerligt fokus på at sikre et godt arbejdsmiljø både mono- og tværfagligt og at være anerkende i vores kommunikation.
Kvalitetsudvikling/Den Danske Kvalitetsmodel og Patientsikkert Sygehus arbejder vi kontinuerligt med og i 2015 blev afdelingen og hele Sygehus Lillebælt akkrediteret.


Al personale gennemgår i perioden 2014-2015 et kommunikationskursus, Klar tale til Patienterne som igen er en del af en kvalitetsforbedring og en strategi til at udvikle et personale som er trænet i og meget motiveret i at kommunikere klart og tydeligt med patienterne.

Endvidere lægges der også et stort arbejde i følgende andre områder: 1) ledelsesudvikling for at fremme den fortsatte faglige kompetence; 2) et tværfagligt samarbejde for at sikre god kommunikation afdelingerne imellem; og 3) uddannelse af sygeplejestuderende og SSA-elever for at give de studerende en professionel og kompetent indsigt i specialet til videre brug i deres virke som færdiguddannede sygeplejersker og SSA’er.

Fysiske rammer og opgaver
Ambulatoriet har 4 undersøgelsesstuer. Fysisk er ambulatoriet placeret i bygning A7 på 3. sal i relation til Høreklinikken og operationsgangen. Det giver gode muligheder for at samarbejde om relevante patientforløb.
Operationsafdelingen har 4 operationsstuer mandag, og 3 stuer resten af ugen. Fysisk er operationsstuerne placeret i bygning A5 3.sal. Der foretages både lokal og generel anæstesi.
Vi modtager hver dag akutte patienter i Ambulatoriet indtil klokken 14.30. Herefter møder akutte patienter op i Skadestuen, hvor de bliver tilset af den Øre-, Næse-, og -Halslæge.
 Patienterne repræsenterer alle aldersgrupper – både børn og voksne.


Eksempler på sygeplejerskens ansvarsområder:
• Koordinerer patientforløb til patienter, som møder til forundersøgelse, og som forberedes lægeligt og sygeplejemæssigt før indlæggelse til operation eller ambulant behandling.
• Koordinerer forløbet for patienter på tilsyn i ambulatoriet, som er henvist fra andre afdelinger på Sygehus Lillebælt Vejle eller fra andre sygehuse.
• Patientforløb til akutte patienter, som henvises fra praktiserende otolog eller egen læge.


Udarbejdet Juni 2008, revideret januar 2014
Afdelingssygeplejerske, Gitte Merrild Hansen 

 

 


Siden er sidst opdateret 16-01-2018.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt