Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Header

Specialuddannelse af sygeplejersker i intensiv sygepleje

I Anæstesiologisk Afdeling indgår intensivafsnit i specialuddannelsen af sygeplejersker i intensiv sygepleje. Uddannelsens varighed er samlet 2 år.

Specialuddannelsen er tilrettelagt i et regionalt samarbejde mellem de gamle Fyns-, Ribe-, Sønderjyllands- og Vejle Amter – nu Region Syddanmark – med udgangspunkt i bekendtgørelse og cirkulære om uddannelsen i Sundhedsstyrelsen. Der er tale om en klinisk og teoretisk videreuddannelse, hvor sygeplejersken udvider sine faglige kvalifikationer. Ansvar og organisering af specialuddannelsen er forankret i en af Sundhedsstyrelsen godkendt uddannelsesordning udarbejdet af det regionale råd i Region Syddanmark.

Formålet med specialuddannelsen er at sætte intensiv sygeplejerskerne bedre i stand til at varetage deres funktionsområder, som omfatter tre kompetencefelter:

 • Klinisk intensiv sygepleje
 • Kvalitetsudvikling, undervisning og vejledning
 • Koordinering og tværfagligt- samt -sektorielt samarbejde.

Adgangskrav til specialuddannelsen:

 • Dansk autorisation
 • 2 års klinisk erfaring fra fuldtidsansættelse i sygehusafdeling(er)
 • ½ års introduktionsansættelse fra et af regionens godkendte intensive afsnit
 • Selve specialuddannelsen varer 1 ½ år

I første uddannelsesdel ligger specialuddannelsens teorimodul på 205 timer. Undervisningen følger godkendt landsdækkende pensumbeskrivelse og med en landsdækkende afsluttende eksamen.
Den kliniske og øvrige teoretiske uddannelse foregår på et af regionens godkendte intensive afsnit.
Den kliniske uddannelse foregår ved obligatorisk turnus i andet intensiv afsnit og opvågningsafsnit.
Den kliniske uddannelse superviseres af en klinisk sygeplejelærer og kliniske vejledere ud fra godkendt uddannelsesplan.

Kravene i uddannelsen er:

 • Der skal bestås en teoriprøve efter 7-trinsskalaen
 • Alle kliniske uddannelsesperioder skal godkendes
 • Der skal udarbejdes og bestås en afsluttende skriftlig opgave om et klinisk emne fra intensiv praksis
 • Når prøverne er bestået og praktikperioden gennemført udstedes bevis for specialuddannelsen i intensiv sygepleje

Hvert år optages kursister pr 1. februar og pr 1. september. Kursisterne ansættes i 2-årige tidsbegrænsede stillinger.

Ud over de faste kursistforløb vil der også være mulighed for at tilrettelægge individuelle uddannelsesforløb.

I intensiv afsnit er ansat ca. 50 sygeplejersker, hvoraf de fleste har specialuddannelsen i intensiv sygepleje. Der er til stadighed en del under uddannelse, og antallet af kursister varierer afhængig af flere faktorer.

Afsnittets mål, er at alle ansatte sygeplejersker skal erhverve sig specialuddannelsen i intensiv sygepleje, så de er bedst mulig kvalificeret til at varetage den meget komplekse sygepleje til kritisk syge patienter.

 

 


Siden er sidst opdateret 05-03-2018.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt