Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Header

Akut Visitations Afsnit, AVA (A230)

Velkommen til AVA

Medicinsk Afdeling - AVA

Foto: Charlotte Dahl
 

AVA er en akut modtageafdeling, der modtager akutte patienter døgnet rundt.

Afsnittet har 28 sengepladser og 4 buffersenge. Vi modtager akutte patienter med sygdomme relateret til Hjertemedicin, Urologi og Medicin.

Vi har 28 sengepladser fordelt på:

  • 24 medicinske senge (undtaget patienter med stående indlæggelser)
  • 1 kardiologiske senge (6 telemetripladser)
  • 3 urologiske senge 

Formålet med AVA er bl.a. at bidrage til gode og effektive patientforløb i den akutte fase. Dette iværksættes ved hurtig diagnostisk udredning og behandling i et tæt tværfagligt samarbejde, der også omfatter kommunerne og de praktiserende læger.

Kan patienten ikke færdigbehandles og udskrives indenfor 48 timer, overflyttes patienten til det respektive sengeafsnit.

På AVA prioriterer vi nogle udvalgte værdier, som dækker de primære udfordringer og som sikrer os bedst mulig kvalitet. Her kan du læse vision og værdier for AVA.

 

Placering

Afsnittet er beliggende på 3. sal i Stjernetårnet.

 

Kontaktoplysninger 

A230, Akut Visitations Afsnit, AVA
Beriderbakken 4
7100 Vejle

Tlf. 7940 5385 (sekretær)
Fax 7940 6865

 

Ledende personale

Afdelingen er organiseret under medicinsk afdelingsledelse

 

Afdelingsledelsen

Ejler Ejlersen
Kirsten Bisgaard

Ledende overlæge                
Ejler Ejlersen
Lokal 66300

Sikker e-mail
 

Oversygeplejerske
Kirsten D. Bisgaard
Lokal 66301

Sikker e-mail

 

Daglig ledelse

Anne Friesgaard Christensen
 
Portræt

Overlæge
Anne Friegaard Christensen   
Lokal 66377

Sikker e-mail

Afdelingssygeplejerske
Carina Skærlund
Lokal 65387

Sikker e-mail

 

Personalegruppen

Personalet på AVA består af læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, lægesekretærer,  fysioterapeuter og ergoterapeuter til daglig vurdering, samt rengøringspersonale.

 

Uddannelse

På AVA har vi udarbejdet et introduktionsprogram for nyansatte.

 

AVA er klinisk uddannelses sted for social og sundhedsassistenter(SSA,er), sygeplejestuderende , ambulanceassistent elever og Fadl vagt elever. Skadestuen er uddannelses sted for sygeplejestuderende og ambulanceassistent elever. Den overordnede planlægning af praktik forløbende, varetages af afsnittets praktik og uddannelses ansvarlige.
Fælles for SSA eleverne og sygeplejestuderende er at de møder AVA/skadestuen i deres første praktik med henblik på at lære den grundlæggende sygepleje. Ydermere kommer de sygepleje studerende i den sidste del af uddannelsen hvor fokus er at lede, koordinere og prioritere sygeplejen både i AVA og i skadestuen. Den sygeplejestuderende kan desuden vælge at skrive afsluttende bachelor eller Lbd projekt i AVA eller skadestuen. For ambulance assistent elever, kommer de til AVA på det 5. praktik forløb, der er både fokus på grundlæggende sygepleje opgaver, Triage og TOKS. Efterfølgende har ambulance assistent eleven sin 6. praktik periode, der afholdes på skadestuen. AVA har også haft enkelte Fadl vagt studerende, hvor fokus er observation og dataindsamling som led i Fadl vagt uddannelsen.
Medicinstuderende er tilknyttet afdelingen i deres 6., 8., 9. eller 11. semester.

Medicinstuderende er tilknyttet afdelingen i deres 6., 8., 9. eller 11. semester.

 

Sikkerhed

Sikkerhedsarbejdet varetages af sikkerhedsrepræsentant Jette Smedegård i samarbejde med sikkerhedsgruppen, Medicinsk Afdeling.


Siden er sidst opdateret 15-10-2019.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt