Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Header

Diagnostisk Center

Velkommen til Diagnostisk Center

Diagnostisk Center

Internt foto

 

Diagnostisk Center omhandler

 • Dagsafsnittet
 • Diagnoseklinikken


Dagsafsnittet

Patienter, der ellers vil blive indlagt akut, tilbydes her at blive set førstkommende morgen af speciallæge fra den akutte visitationsafdeling.
For yderligere information om Dagsafsnittet se menuen til venstre.

 

Diagnoseklinikken

Tager sig af udredning af patienter, hvor egen læge har mistanke om alvorlig sygdom herunder kræft, uden at dette kan specificeres.
Symptombilledet vil ofte omfatte en eller flere af følgende symptomer:

 • Almen sygdomsfølelse
 • Smerter
 • Vægttab
 • Feber
 • Anæmi af uklar årsag
 • En eller flere abnorme laboratorieprøver som ikke umiddelbart kan forklares og uden diagnostisk afklaring ved de initiale ultralyd/CT scanninger

Henvisningen bedes indeholde:  

 • Anamnese 
  - Akut klinisk problemstilling, anden betydende komorbitet
  - Opdateret FMK
   
 • Objektiv undersøgelse
  - Væsentlige fund ved objektiv undersøgelse
   
 • Resultat af parakliniske undersøgelser
  - Information om væsentlige abnorme blodprøver
  - Konklusion på evt. røntgen, CT, ultralyd, EKKO, LFU, skopier etc.
   
 • Specielle forhold
  - Demens, klaustrofobi, behov for tolk, etc.
   
 • Kontaktmuligheder
  - Telefonnummer og/eller e-mail på patient og henvisende læge

 

Forløb
Dag 1-3: Patienten kontaktes med henblik på yderligere undersøgelser inden konsultationen
Dag 1: Journaloptagelse. Udredningsplan til patienten. CT; evt. PET-CT, og  samme dag evt. supplerende blodprøver samt røntgen af thorax/knogler og/eller UL-scanning
Dag 3 - 10: Patientsamtaler. Evt. videre forløb

 

Patienter med metastase uden kendt primærtumor

Når egen læge eller anden afdeling hos en patient har konstateret eller har mistanke om metastatisk kræft, uden at dette kan specificeres, kan patienten henvises til Diagnostisk Center Vejle.

 

Tilstande der er indeholdt i Diagnostisk Center
Lymfeknude(r) i lysken eller retroperitonealt. Kræftceller i spinalvæske eller bughule. Mistanke om knogle eller hjernemetastase.

 

Tilstande der ikke er indeholdt i Diagnostisk center
Lymfeknude på hals - kræftpakke for hoved/hals. Lymfeknude isoleret i axil - kræftpakke for brystkræft. Mistanke om lymfom -  kræftpakke for hæmatologisk lidelse. Begrundet mistanke om metastase i lunge - kræftpakke for lungekræft. Mistanke om sarcom i knogle (én forandring påvist). Henvisning til afd. O, OUH. Levermetastaser – henvisning til Medicinsk afd. Gastroenterologisk ambulatorium.

Alt efter resultat af diagnosticeringen fastlægges videre forløb i relevant regi.

Henvisningen mærket Diagnostisk Center fremsendes elektronisk: Medicinsk, SKS-nummer 600805.0, lokationsnummer 5790000180981

Patienterne ses indenfor 3 hverdage.

 

Yderligere information
Ved spørgsmål kan sekretær kontaktes i hverdage mellem kl. 8.00-15.00 på telefon 7940 6376.

Endvidere kan følgende kontaktes:

 • Overlæge Helle Skærbæk, telefon 7940 6377
 • Overlæge Bent Andersen, telefon 7940 6441
 • Social- og sundhedsassistent Winnie Bruhn, telefon 7940 5361

Siden er sidst opdateret 17-10-2019.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt