FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
SØG
HEADER: Sygehus LillebæltTil Region SyddanmarkTil forsiden

Kreatinin, P

NPU kode og navn:
NPU18016
P—Creatininium, stofk.

Instruktion for rekvirent:
Den estimerede glomerulære filtrationshastighed, eGFR mL/min per 1,73m2;Nyre beregnes efter MDRD formlen på alle patienter over 18 år.

Prøvetagningsrør:
Rør med gel til plasma. Yderligere information.

Indsendelsesmateriale:

Henteordning:

Prøvetagningsrør

Postforsendelse:

Plasma afpipetteret i afpipetteringsrør

Taget på afdelingen:

Prøvetagningsrør

 

Holdbarhed:

Henteordning:

8 timer i termoskab 20-21oC

Postforsendelse:

Skal sendes samme dag

Taget på afdelingen:

Bringes til laboratoriet

Svartid:
Udføres dagligt

Referenceinterval: 

0 - 7 d

     <100 µmol/L

7 - 90 d

 16 - 42 µmol/L

90d - 1 år

 14 - 34 µmol/L

1 - 3 år

 15 - 31 µmol/L

3 -  5 år

 23 - 37 µmol/L

5 - 7 år

 25 - 43 µmol/L

7 - 9 år

 30 - 47 µmol/L

9 - 11 år

 29 - 56 µmol/L

11 - 13 år

 39 - 60 µmol/L

13 - 16 år

 40 - 68 µmol/L

16 år K

 45 - 90 µmol/L

16 år M

 60 - 105 µmol/L

 

Indikation:
Mistanke om nedsat nyrefunktion samt monitorering af patient med nedsat nyrefunktion.

Vurdering:
Forhøjede værdier ses ved nedsat glomerulærfiltrationshastighed, uanset om den skyldes præ-renale (cirkulationssvigt), renale (glomerulusskader) eller post-renale (afløbshindring). Da Kreatinin;P afhænger af patientens muskelmasse og muskelnedbrydning er en værdi indenfor referenceintervallet ingen garanti for en normal nyrefunktion. Hos patienter med kendt nyresygdom og forhøjet Kreatinin;P kan ændringer (især stigninger) tolkes som ændringer i den glomerulære filtrationshastighed.

Lave værdier ses ved lille muskelmasse, malnutrition, og reduceret leverfunktion. Værdier indenfor reference intervallet hos sådanne patienter tyder på en reduceret glomerulær filtrationshastighed.

Cimetidin, trimetroprim og probenecid hæmmer den tubulære ekskretion af kreatinin og kan øge Kreatinin;P uden at glomerulærfiltrationshastigheden er nedsat.

For eGFR se under kliniske retningslinjer.

Kliniske retningslinier:
1. Metoder til vurdering af nyrefunktion og proteinuri, Dansk Selskab for Klinisk Biokemi og Dansk Nefrologisk Selskab, juni 2009

Variation på analyseresultater:
Usikkerhed på analyseresultat, niveau 75 µmol/L: ± 12% (95% konfidensinterval)

Usikkerhed på analyseresultat, niveau 320 µmol/L: ± 6% (95% konfidensinterval)

Intraindividuel biologisk variation: ± 12% (95% konfidensinterval)

Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 25% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant.
Yderligere forklaring

Ansvarshavende afdeling:
KIBA

 

Internt for laboratorier:

Centrifugering:

Senest 12 timer efter prøvetagning

Afpipettering:

Rør med gel:

Nej

 

Rør uden gel:

Ja, hvis analyse ikke sker inden for 24 timer

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

1 døgn

Ved 4oC:

3 døgn

Ved – 20oC:

1 måned

 

Alternative prøvetagningsrør:
Rør med gel til serum
Rør uden gel til plasma
Rør uden tilsætning

Yderligere informationer

 


Siden er sidst opdateret 20-02-2015.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt