FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
SØG
HEADER: Sygehus LillebæltTil Region SyddanmarkTil forsiden

Kreatinin, P

NPU kode og navn
NPU18016
P—Creatininium, stofk.

Instruktion for rekvirent:
Den estimerede glomerulære filtrationshastighed, eGFR mL/min per 1,73m2;Nyre beregnes efter MDRD formlen på alle patienter over 18 år.

Prøvetagningsrør:
Rør med gel til plasma. Yderligere information.

Indsendelsesmateriale:

Henteordning:

Prøvetagningsrør

Postforsendelse:

Plasma afpipetteret i afpipetteringsrør

Taget på afdelingen:

Prøvetagningsrør

 

Holdbarhed:

Henteordning:

8 timer i termoskab 20-21oC

Postforsendelse:

Skal sendes samme dag

Taget på afdelingen:

Bringes til laboratoriet

Svartid:
Udføres dagligt

Referenceinterval: 

0 - 7 d

     <100 µmol/L

7 - 90 d

 16 - 42 µmol/L

90d - 1 år

 14 - 34 µmol/L

1 - 3 år

 15 - 31 µmol/L

3 -  5 år

 23 - 37 µmol/L

5 - 7 år

 25 - 43 µmol/L

7 - 9 år

 30 - 47 µmol/L

9 - 11 år

 29 - 56 µmol/L

11 - 13 år

 39 - 60 µmol/L

13 - 16 år

 40 - 68 µmol/L

16 år K

 45 - 90 µmol/L

16 år M

 60 - 105 µmol/L

 
Indikation
Mistanke om og monitorering af nedsat nyrefunktion/nyresygdom.

Vurdering
Forhøjede værdier ses ved nedsat glomerulær filtrationshastighed og årsagen kan være prærenal (cirkulationssvigt), renal (glomerulusskade) eller postrenal (afløbshindring).

Kreatinin;P afhænger af muskelmasse og muskelnedbrydning. Forhøjede værdier kan ses ved igangværende muskelatrofi, rhabdomyolyse eller stor muskelmasse. Ved indtrådt muskelatrofi eller lille muskelmasse kan der ses lave værdier, selvom nyrefunktionen er reduceret.

Cimetidin, trimetroprim og probenecid hæmmer den tubulære sekretion af kreatinin og kan øge Kreatinin;P uden at den glomerulære filtrationshastighed er nedsat.

Ved behandling med N-acetylcystein (NAC) i terapeutiske doser ved forgiftning med paracetamol kan falsk for lave resultater forekomme pga. analytisk interferens.

For eGFR se under ”Kliniske retningslinjer”.

Kliniske retningslinjer:
1. Metoder til vurdering af nyrefunktion og proteinuri, Dansk Selskab for Klinisk Biokemi og Dansk Nefrologisk Selskab, juni 2009

Variation på analyseresultater:
Usikkerhed på analyseresultat, niveau 100 µmol/L: ± 10% (95% konfidensinterval)

Usikkerhed på analyseresultat, niveau 400 µmol/L: ± 5% (95% konfidensinterval)

Intraindividuel biologisk variation: ± 12% (95% konfidensinterval)

Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 20% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant.
Yderligere forklaring

Ansvarshavende afdeling:
KIBA

 

Internt for laboratorier:

Centrifugering:

Senest 12 timer efter prøvetagning

Afpipettering:

Rør med gel:

Nej

 

Rør uden gel:

Ja, hvis analyse ikke sker inden for 24 timer

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

7 døgn

Ved 4oC:

7 døgn

Ved – 20oC:

3 måneder

 

Alternative prøvetagningsrør:
Rør med gel til serum
Rør uden gel til plasma
Rør uden tilsætning

Yderligere informationer

 


Siden er sidst opdateret 29-01-2016.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt