Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Kejsersnit

Kejsersnit på Kolding Sygehus

I Kolding foregår ca. 20% af alle fødsler ved kejsersnit. Nogle gange kan man allerede i graviditeten forudse, at der vil være så stor risiko for komplikationer under en normal fødsel, at der anbefales et kejsersnit. I andre tilfælde bliver kejsersnittet besluttet i fødselsforløbet.


Planlagt kejsersnit

Et planlagt kejsersnit kan være aktuelt i tilfælde hvor eksempelvis:

 • dit barn ligger i sædestilling
 • du har haft specielle komplikationer ved en tidligere fødsel
 • du har en sygdom, der gør det risikabelt at føde normalt f.eks. svær svangerskabsforgiftning
 • der under graviditeten er opstået komplikationer, som medfører at barnet bør fødes før termin
 • du venter tvillinger, og at de ligger uhensigtsmæssigt for normal fødsel.

Ved et planlagt kejsersnit er forholdene omkring operationen aftalt inden operationsdagen.

Går fødslen i gang før den planlagte dato for kejsersnit, skal du ringe til Fødeafsnittet tlf.  76 36 24 44.

Du kan læse mere om planlagt kejsersnit i pjecen: Planlagt kejsersnit
 

Kejsersnit på mors ønske

Er du førstegangsfødende, og ønsker du at føde ved kejsersnit vil dette som udgangspunkt ikke være en mulighed, med mindre der findes en faglig begrundelse for at foretage kejsersnittet. Det samme gælder, hvis du er flergangsfødende og tidligere har haft ukomplicerede fødsler.

Vi tilbyder dig et individuelt forløb hos en jordemoder, hvor du vil få udarbejdet en fødeplan.

Har du tidligere haft et kompliceret fødselsforløb eller tidligere har fået kejsersnit vil du også blive tilbudt en fødeplan og i nogle tilfælde et kejsersnit, hvis det er det, du ønsker.

Fødeplanen tager udgangspunkt i dit sidste fødselsforløb, dine behov og dine ønsker for kommende fødsel.


Akut kejsersnit

Ca. halvdelen af de kejsersnit, der foretages, er ikke planlagt på forhånd.
Der kan være flere årsager til, at fødslen afsluttes med et akut kejsersnit.

De hyppigste årsager er:

 • at fødslen går i stå, livmodermunden åbner sig ikke eller barnet trænger ikke ned i dit bækken.
 • at barnet viser tegn på stress, hvilket vi kan høre på hjertelyden, se på en hjertelydskurve eller måle i en blodprøve taget på barnets hoved.

I de fleste tilfælde er der rimelig tid til at forberede et akut kejsersnit. Hvis vi skønner, at jeres barn skal fødes hurtigt, kan det dog virke overvældende, da der sker så mange ting på kort tid.

Der kan i nogle situationer være en børnelæge tilstede ved kejsersnittet. Børnelægen er med til at vurdere barnets tilstand ved fødslen.


Komplikationer ved kejsersnit

Langt de fleste kejsersnit forløber uden komplikationer.
Alle operationer og alle typer bedøvelse indebærer risici.

De risici, der er forbundet med kejsersnit er:

 • Rygbedøvelsen kan hos ca. 1% medføre en ubehagelig hovedpine. Hovedpinen kommer, når man rejser sig op og forsvinder, når man lægger sig. Den er ufarlig, men kræver nogle gange behandling.
 • Blærebetændelse optræder lidt hyppigere end efter en normal fødsel. Blærebetændelsen behandles med antibiotika.
 • Ved et kejsersnit mister man i gennemsnit lidt mere blod end ved en normal fødsel. Der er dog sjældent behov for blodtransfusion.
 • Der kan opstå betændelse i operationssåret, som kræver, at såret åbnes igen.
 • Lidt flere børn har vejrtrækningsproblemer efter er kejsersnit end efter en normal fødsel. Det er som regel forbigående, men enkelte gange er barnet nødt til at blive indlagt på Neonatalafsnittet. Vi anbefaler af den grund, at det planlagte kejsersnit foretages ca. én uge før terminen, hvor barnets lunger er modne.
 • Alvorlige komplikationer er meget sjældne. Ved et kejsersnit er der let øget risiko for at danne blodpropper i benene, som kan sprede sig til lungerne og være livstruende. Der kan opstå skader på tarm eller urinveje. Dette er dog meget sjældent.
 • Det tager længere tid at komme sig efter kejsersnit end efter normal fødsel.


Næste graviditet og fødsel

For langt de fleste anbefaler vi en normal fødsel i næste graviditet. Er årsagen til kejsersnit fortsat tilstede, anbefaler vi et kejsersnit igen.


Siden er sidst opdateret 29-06-2020.
Kontakt: Stefan Bjerre Callesen - OUHSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring