Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Header

M-komponent, P-

NPU kode og navn
NPU17675
P-M-komponent; arb.k.(proc.)

Instruktion for rekvirent
Ingen særlige hensyn

Prøvetagningsrør
Rør med gel til serum. Yderligere information.

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

Prøvetagningsrør

Postforsendelse:

Centrifugeret prøvetagningsrør

Taget på afdelingen:

Prøvetagningsrør

Holdbarhed

Henteordning:

8 timer i termoskab 20-21 °C

Postforsendelse:

Skal sendes samme dag

Taget på afdelingen:

Bringes til laboratoriet

Svartid
3-4 dage
Dog op til én uge hvis udførsel af immunfiksation er nødvendig.

Referenceinterval
Ikke påvist.

Indikation
Ved mistanke om M-komponent sygdom:

Inflammation af ukendt årsag med høj sænkning > 30 mm/time (”pengerulledannelse”), uforklaret anæmi (hæmopoietisk væv nedbrudt), hypercalcæmi (knogleosteolyse), knoglesmerter (især fra kompressionsfraktur i ryg), nedsat nyrefunktion af ukendt årsag (aflejring af lette kæder som amyloid) eller unormal P-IgG, IgA eller IgM (forhøjelse af én type og/eller immunparese). Mere uspecifikke indikatorer kan være træthed og dyspnø (anæmi og hyperviskositet), recidiverende infektioner (> 2 alvorlige infektioner over 12 mdr) og/eller senso-motorisk neupati (aflejring af lette kæder som amyloid).

Vurdering
Ved påvist M-komponent eller ved forhøjelse af én immunglobulin klasse og/eller immunparese af flere immunglobulin klasser henvises patienten til Hæmatologisk Afdeling, Vejle Sygehus. M-komponent i plasma ses ved en række maligne B-celle sygdomme, først og fremmest myelomatose og Mb. Waldenström, men også ved Heavy-chain disease, plasmacytomer, plasmacelleleukæmi, lymfomer, kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) og AL amyloidose. Hyppigst i screeningssituation er dog benign essentiel monoklonal gammopati (MGUS = monoclonal gammopathy of undetermined significance), hvoraf 1% til 1,5% pr. år vil udvikle malign sygdom, og derfor skal følges.

Hvis der findes en M-komponent, bestemmes klassen og typen immunologisk og M-komponenten kvantiteres – se i Laboratorievejledningen under M-komponent, P-klassificering, typning og kvantitering. Om nødvendigt udføres immunfiksation, og analysen M-komponent (immunfiksation);P tilføjes med svaret "Udført".

Hos patienter med kendt M-komponent monitoreres sygdomsforløb og behandlingseffekt med løbende rekvirering af M-komponent;P-.

Fejlkilder
Behandling med monoklonalt antistof kan medføre påvisning af en M-komponent, som ikke er produceret af patienten.

Kliniske retningslinier
1. Dansk retningslinie for M-komponent analyser, DSKB/DMSG 2012.
2. Diagnostisk og behandling af myelomatose. Retningslinie 2012 fra Dansk Myelomatose Studie Gruppe (DMSG).

Variation på analyseresultater
 Kvalitativ bedømmelse

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi 

Internt for laboratorier

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

5 døgn

 

Ved 4 °C:

10 døgn

 

Ved -20 °C:

1 måned

Centrifugering:

Senest 12 timer efter prøvetagning

Afpipettering:

Rør med gel

Nej

 

Rør uden gel

Nej

Mindste prøvemængde (serum): 250 µl


Alternative prøvetagningsrør


Rør uden tilsætning. Yderligere information.


Siden er sidst opdateret 27-07-2017.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt