Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Header

Bestilling af blodprøvetagning - vejledning til bestillingssystemet.

Login

Login er et fælles login for institution/område

 • Brugernavn: (udleveres af lederen)
 • Adgangskode: (udleveres af lederen)

 

Klik her for at se i fuld skærm
Blodprøvebestilling

 

I dette billede ser du 3 knapper:

 • Log ud                  (Bruges når du er færdig, så du er sikker på at der ikke står fortrolige oplysninger på skærmen)
 • Skift e-mail           (Her kan du ændre den e-mail der er knyttet til Jeres Login. Det er den e-mail systemet bruger til at sender ny adgangskode til, hvis I har glemt adgangskoden. E-mail adressen står i
                              bunden af formularen under "Indsend")
 • Skift adgangskode (Her ændres adgangskode første gang I logger på)

Du ser tillige en formularlinje med de formularer du har adgang til.

I formularen Blodprøvetagning, bestilling er der 2 knapper til højre i billedet:

 • NEW                    (Opret en ny bestilling) (Markeret med rød ring på billedet)
 • En uden tekst       (Arkiv; Se og aflys bestillinger)

 

Brug af formularen NEW

 

Formularen er opdelt i 4 felter:

 • Oplysninger om rekvirenten
 • Oplysninger om patienten
 • Oplysninger til brug ved prøvetagning
 • Kvittering

Oplysninger om rekvirenten

Klik her for at se i fuld skærm
Bestilling af blodprøvetagning i eget hjem

 

Oplysningerne ligger i systemet og skal blot vælges i formularen, for at få den knyttet til de korrekte oplysninger, om Jer som rekvirent (bestiller af prøvetagningen).

Felterne anvendes til:

 • Kontakt ved overordnede problemstillinger
 • Adresseoplysninger når prøvetagningen foretages på Institutionens adresse
 • Kontakt, hvis vi ikke kan komme ind i et hjem og ikke kan komme i kontakt med den kontaktperson, der er opgivet under "Oplysninger til brug ved prøvetagningen"
 • Fakturering af prøvetagning og transport
 • E-mail adressen bruges til fremsendelse af "Bekræftelse på prøvetagning", eller e-mail hvis der ikke foreligger en PTB.

Send en e-mail til slb.Laboratoriet.Kolding@rsyd.dk, hvis der er brug for at ændre i oplysninger om rekvirenten.

 

Oplysninger om patienten

Klik her for at se i fuld skærm
Bestilling af prøvetagning i eget hjem

 

Oplysninger skal indtastes. De indtastede oplysninger overføres til bekræftelsesbreve og e-mail til både patienten og rekvirent (bestiller af prøvetagningen). 

 

I feltet "CPR" kan du vælge om det er:

 • CPR dansk                       (feltet validerer, at det er et korrekt CPR.nr., men ikke om det passer til patienten)
 • Erstatnings CPR. nr.         (CPR.nr. der indeholder bogstaver)

I feltet "Boligtype" kan du vælge om det er:

 • Institution                            (prøvetagningsadressen er den samme, som rekvirentens (bestilleren af prøvetagningen) og der skal kun indtastes afdeling, lejligheds nr. mv.)
 • I eget hjem                          (prøvetagningsadressen er i patientens private hjem - skriv nøjagtig postadresse, så den kan findes af GPS)
 • Anden prøvetagningsadresse (Prøvetagningsadressen kan være et midlertidigt opholdssted, eller fx i et dagtilbud på institutionen

I feltet "Ønsket dag" kan du vælge den dag du ønsker prøverne taget.  På Institutioner bør der primært ønskes prøvetagning på de faste dage, så kørselsomkostningerne minimeres. 
Formularen skal være indsendt inden kl 12.00 på sidste hverdagen før ønsket prøvetagning.

 

I feltet "Bekræftelse til patienten" kan du vælge:

 • Nej, kontaktperson orienterer patienten     (Der sendes en bekræftelse til rekvirentens mail (oplysningerne øverst i formularen))
 • Ja, patienten ønsker bekræftelse               (Der sendes en bekræftelse til rekvirentens mail (oplysningerne øverst i formularen), og et brev til patienten i e-boks eller brevpost. I dette tilfælde
                                                                 må ønsket prøvetagningsdato først være efter 5 hverdage efter indsendelse af bestillingen)

I feltet "Bemærkninger" kan du skrive hvis prøvetagningsdato er vigtig i forhold til undersøgelser på sygehus, eller lignende der vedrører selve bestillingen.

Oplysninger til brug ved prøvetagning

Klik her for at se i fuld skærm
Bestilling af blodprøvetagning i eget hjem
 

I feltet "Rekvirent" kan du vælge:

 • Egen læge
 • Sygehusafdeling
 • Speciallæge

Oplysningen bruges til at finde den korrekte blodprøverekvisition. Er der flere rekvisitioner til samme tidspunkt, tager vi alle rekvisitioner. Skriv gerne i bemærkninger, hvis du ved der er flere, fx til både sygehus og egen læge.

 

I felterne "Kontaktperson ved prøvetagningen" og "Tlf.nr. til SMS besked 1 time før ankomst", vil vi gerne have oplysninger om hvem vi kan kontakte til hjælp ved prøvetagning samt evt. advisere med en SMS før vi kommer.

 

I feltet "Adgang til hjemmet" ønskes oplysniger om der er åbent, om der er en kontaktperson, der skal tilkaldes, havedøren benyttes mv. 

 

I feltet "Bemærkninger" kan du skrive alle de informationer du tænker er relevante i prøvetagningssituationen, fx "pt hører ikke så godt"  eller lignende der vedrører selve prøvetagningssituationen. 

 

Kvittering

Klik her for at se i fuld skærm
Blodprøvebestilling i eget hjem

 

Du får en kvittering på skærmen når du har trykket på knappen "Indsend". Mangler du at udfylde et felt, får du en besked herom.

Den e-mail adresse som står i feltet, er den der er knyttet til Jeres Login.

Du kan ændre den til en ønsket e-mail, så kommer den samme kvittering som du ser på skærmen til denne mail.

Kvitteringen indeholder ikke personfølsomme oplysninger.

 

 

Brug af Arkiv  

Klik her for at se i fuld skærm
SLB illustration 1

 

Vælg knappen "uden tekst" = Arkiv (markeret med rød ring på billedet herover)

 

Du kan se Jeres aktive bestillinger med en tekst, der markerer, hvilket trin bestillingen er på i workflowet:

 • Kontrol af PTB
 • PTB mangler
 • Godkendt bestilling

"Blodprøver og EKG" starter med at kontrollere, om der ligger en rekvisition til patienten.

Er dette OK, går vi videre og behandler bestillingen og sender Jer en bekræftelse på prøvetagningen. Trin skifter til "Godkendt bestilling".

Mangler rekvisitionen, sender vi en e-mail om, at I skal kontakte læge / sygehus og få dem til at oprette en rekvisition. Trin skifter til "PTB mangler".

 

Aflys en bestilling

Klik på formularen.

I feltet "Skift statuskode til.", som du har øverst i formularen, er der en knap "Bestilling aflyst". Tryk på den og din bestilling aflyses.

Du kan aflyse en bestilling indtil kl. 12 seneste hverdag før prøvetagningen.

 

 

Se alle formularer

Vælg knappen Arkiv (markeret med rød ring på billedet herunder)

 

Klik her for at se i fuld skærm
SLB illustration 2

 

Her vises alle Jeres bestillinger med statuskoder

 • 2 (Indsendt);                    (Bestillingen er modtaget af Blodprøver og EKG)
 • 300 (PTB mangler);           ("Blodprøver og EKG" afventer, at der lægges en rekvisition fra læge/sygehus ind)
 • 305 (Bestilling godkendt);  ("Blodprøver og EKG" har godkendt Jeres bestilling og der er sendt en e-mail, der bekræfter prøvetagningsdatoen.)
 • 310 (Patientbekræftelse);  ("Blodprøver og EKG" har sendt en bekræftelse til patienten i e-boks eller som brev.)
 • 315 (Bestilling afsluttet);   (Prøvetagningen er udført eller bliver det på næste hverdag)
 • 320 (Bestilling aflyst);

 

Filtrer din visning

Hvis du ikke ønsker at se alle Jeres bestillinger, kan du filtrere enten på Trin eller Statuskoder eller lave din egen søgning

 

Opdeling på Trin giver dig nedenstående overblik

 
Klik her for at se i fuld skærm
Bestilling af blodprøver i eget hjem
 

Ønsker du at se de godkendte bestillinger, tryk på knappen (markeret med rød ring på billedet herover)

 

 

Opdel på statuskoder

Tryk på knappen opdel på statuskoder, vælg en af de koder der er knyttet til din formular

 
 • 2 (Indsendt);                    (Bestillingen er modtaget af Blodprøver og EKG)
 • 300 (PTB mangler);           ("Blodprøver og EKG" afventer, at der lægges en rekvisition fra læge/sygehus ind)
 • 305 (Bestilling godkendt);  ("Blodprøver og EKG" har godkendt Jeres bestilling og der er sendt en mail, der bekræfter prøvetagningsdatoen.)
 • 310 (Patientbekræftelse);  ("Blodprøver og EKG" har sendt en bekræftelse til patienten i e-boks eller som brev.)
 • 315 (Bestilling afsluttet);   (Prøvetagningen er udført eller bliver det på næste hverdag)
 • 320 (Bestilling aflyst);

 

Søg

Du kan søge på indhold i alle felter i formularen, fx:

 • Cpr.nr   (husk bindestreg)
 • Navn    (samme tekst som står i formularen)
 • Dato    (finder både indsendelsesdato og prøvetagningsdato)
 • Osv.

Siden er sidst opdateret 05-12-2017.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt