Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Header

Afdelingsoplysninger til almen praksis

Som praktiserende læge finder du her kontaktoplysninger, vejledninger og andre relevante oplysninger om Ortopædkirurgisk Afdeling.

Vigtige oplysninger

FMK bør være ajourført før henvisning.

Hofte-/knæartrosepatienter bør som udgangspunkt have forsøgt konservativ behandling (GLAD-træning) før henvisning.

Vær opmærksom på, at nogle skulderpatienter ligeledes kan have gavn af fysioterapeautisk træning før henvisning.

Telefonnumre for praktiserende læge

Du kan som praktiserende læge rette henvendelse til én af vores speciallæger i Ortopædkirurgi på tlf. 79405708. Telefonen er åben 08.00-20.00 alle dage.

Behandlingsspektrum

Hoftealloplastik: Patienter med hofteartrose og andre hofterelaterede lidelser, der kræver operativt indgreb med isættelse af kunstig hofte. Vi vurderer også tidligere indsatte hofteproteser og foretager revisioner heraf.

Knæalloplastik: Patienter med knæartrose eller andre knærelaterede lidelser, der kræver operativt indgrab med isættelse af kunstigt knæ. Vi vurderer også tidligere indsatte knæproteser og foretager revisioner heraf. 

Knæartroskopi: Patienter med skader i knæet f.eks. i form af menisk-, brusk og korsbåndsskader samt patienter med patellaleksationer og degenerative forandringer.

Skulderkirurgi: Patienter med både traumatiske og ikke-traumatiske skulderproblemer - smerter, bevægeindskrænkninger og instabilitet, herunder rotatorcuffskader. Vi behandler ikke frakturer i den akutte fase, men ser gerne patienter med problemer efter ophelede frakturer.

Idrætsmedicin: Patienter med idræts-, arbejds- og fritidsbetingede skader i bevægeapparatet.

For alle enheder gælder det, at vi både behandler kirurgisk og konservativt (træning, blokader, vejledning og information) med en tværfaglig tilgang, hvor patienten er i centrum og behandling tilrettes den enkelte.

Vejledninger

Skulderkirurgisk enhed
1. Impingementsyndrom/rotator cuff-syndrom og traumatisk rotator cuff-ruptur Del 2: Faglige visitationsretningslinjer
2. National Klinisk Retningslinje (NKR) for diagnostik og behandling af patienter med udvalgte skulderlidelser
3. Henvisning til Skulderkirurgisk Enhed

Afdelingsledelse, overlæger og afdelingslæger

 

Ledende overlæge Per Wagner Kristensen                                 Oversygeplejerske Erna Bjerggaard


Per Wagner Kristensen                      Erna Kristine Bjerggaard
Ledende overlæge                            Oversygeplejerske
Per.Wagner.Kristensen@rsyd.dk        Erna.Kristine.Bjerggaard@rsyd.dk

Overlæger og afdelingslæger:

Enhed for hoftealloplastik
Enhed for knæalloplastik
Knæartroskopisk Enhed
Skulderkirurgisk enhed
Idrætsmedicinsk Enhed

Praksiskonsulent

Line Kirkeby
Line.Kirkeby@dadlnet.dk

Kontaktoplysninger

Ortopædkirurgisk Afdeling
Vejle Sygehus
Beriderbakken 4
7100 Vejle

 

Lokationsnummer: 5790000182992


Siden er sidst opdateret 25-02-2020.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt