Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Den registreredes rettigheder - SpineData

Underretning om indsamling og modtagelse af personoplysninger
- i forbindelse med besvarelse af spørgeskemaer i SpineData

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 skal vi give dig en række oplysninger, når vi indsamler oplysninger om dig og når vi modtager oplysninger om dig fra andre. De oplysninger vi skal give dig er følgende:

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
 2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
 3. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
 4. Kategorier af personoplysninger
 5. Modtagere eller kategorier af modtagere
 6. Hvor dine personoplysninger stammer fra
 7. Opbevaring af dine personoplysninger
 8. Retten til at trække samtykke tilbage
 9. Dine rettigheder
 10. Klage til Datatilsynet

Nedenfor finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger under punkt 1 nedenfor.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Forskningsleder Berit Schiøttz-Christensen er lokalt dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Berit Schiøttz-Christensen
Østre Hougvej 55
5500 Middelfart
CVR-nr.: 29190909 (Region Syddanmark)
Telefon: 63 48 44 66 (Sekretær Dorthe Pape)
Mail: forskning.rygcenter@rsyd.dk

 

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores
databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

Du kan læse mere om regionens databeskyttelsesrådgiver på regionens hjemmeside.

 

3. Formålene med- og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Forud for dit behandlingsforløb på Rygcenter Syddanmark udfyldes et spørgeskema om, hvordan dine rygproblemer påvirker dig i din dagligdag. Oplysningerne bruges af klinikere i forbindelse med din udredning og behandling på Rygcenteret.

Sundhedsvæsenets behandling af patienters helbredsoplysninger har hjemmel i databeskyttelses-forordningens artikel 9, stk. 2, litra h sammen med databeskyttelseslovens § 7, stk. 3 og sundhedslovens bestemmelser.

Behandling af almindelige personoplysninger som navn og alder har hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og databeskyttelseslovens § 6.

Behandling af CPR-numre har hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 87 og databeskyttelseslovens § 11.

 

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Navn, postnummer og bopælskommune: Når du får en tid på Rygcenteret, oprettes du i SpineData. Ved oprettelsen kontaktes CPR for disse oplysninger.
 • Helbredsoplysninger: Oplysninger om smerter, funktionsevne, livskvalitet og evt. sygemelding, som du indtaster i spørgeskema.

 

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Oplysningerne, der anvendes ved din udredning og behandling, kan være af stor værdi for forsknings- og kvalitetsprojekter. Derfor kan forskere ansøge om udtræk fra SpineData, når de har registreret projektet i Region Syddanmarks oversigt og indhentet nødvendige tilladelser fra eks. en videnskabsetisk komité eller Styrelsen for Patientsikkerhed.

 

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Dine oplysninger har vi fået fra CPR-registeret og fra dine indtastninger på www.rygskema.dk.

 

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger indtil 2040.

 

8. Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis du alligevel ikke ønsker at deltage i forskningsprojektet ’Prognostiske faktorer for forløb før og efter undersøgelse på Rygcenter Syddanmark’ eller at blive kontaktet i forbindelse med nye forsknings- eller kvalitetsprojekter, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os. Kontaktoplysninger findes under punkt 1 ovenfor.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine
personoplysninger op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 

9. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Oplysningerne fra et patientbehandlingssystem som SpineData er ikke tilgængelige på Sundhed.dk. Men du har mulighed for at bede om indsigt i de informationer, vi har om dig, samt andre oplysninger, du også får her.
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Al behandling af dine oplysninger i SpineData er indsat i den samlede fortegnelse over behandling af persondata i Region Syddanmark. Denne fortegnelse kan kontrolleres af databeskyttelsesrådgiveren i Region Syddanmark og af Datatilsynet.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du
finder på www.datatilsynet.dk.

 

10. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.


Siden er sidst opdateret 05-07-2019.
Kontakt: Marianne Betzer Christensen og kursus4Sygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring