Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Banner - patientinformation

Information til forældre/børn/unge

Børne-og Ungeafdelingen på Kolding Sygehus udfører selvstændig forskning og deltager i forskningsprojekter sammen med forskere fra andre sygehuse, universiteter eller andre samarbejdspartnere.

Hvorfor forske?

De overordnede formål med forskningen i Børne-og Ungeafdelingen er at forbedre behandlingen og plejen. Dette kan for eksempel ske ved at forbedre muligheden for at stille den rigtige diagnose hurtigt og effektivt, med mindst mulig gene for barnet/den unge og deres forældre, samt ved at sikre og forbedre børnenes/de unges og forældrenes tilfredshed.

Hvad betyder det at deltage i et forskningsprojekt?
Som ung patient og som forældre til indlagte børn vil I kunne blive spurgt, om I vil deltage i et forskningsprojekt. Hvis I accepterer, vil I blive informeret både mundtligt og skriftligt.  I vil få mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

Det er altid frivilligt at deltage. Ønsker I imidlertid at trække jer fra projektet, vil I til enhver tid have mulighed for herfor.  Dette vil ikke få konsekvenser for behandlingen af jer, og I vil blive undersøgt og behandlet som alle andre patienter.

Hvilke typer forskningsprojekter?
De enkelte projekter kan være meget forskellige. Nogle projekter anvender udelukkende spørgeskemaer, medens det i andre kan være nødvendigt at tage en blodprøve eller at foretage andre undersøgelser.


Undersøgelser hvor vi sammenligninger mellem forskellige behandlinger vil ofte være lodtrækningsforsøg for at sikre pålidelige resultater. Lodtrækningen bestemmer, hvilke behandling barnet/den unge skal have.

Krav til forskerne
Der er forskellige krav, som forskerne skal opfylde, afhængig af hvilke type forskning, det drejer sig om. For de fleste projekter skal der foreligge en tilladelse fra Den Videnskabsetiske Komite, hvori der sidder fagpersoner samt lægpersoner udpeget af regionen.
Registreres der personhenførbare oplysninger, vil der blive indhentet tilladelse fra Datatilsynet, og de forskellige krav til opbevaring af data overholdes.

Ved undersøgelser med medicin søges tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen. Desuden får vi kontrolbesøg fra GCP-enheden (Good Clinical Practice) i Odense, der sikrer, at alle forskrifter og sikkerhedsforanstaltninger overholdes.

Finansiering
Forskningsprojekterne finansieres fra forskellige fonde. Der gives i en vis udstrækning støtte fra Sygehus Lillebælt, Region Syddanmark og Syddansk Universitet.
Ved projekter, hvor medicinalindustrien har indflydelse på studiet og er medfinansierende, vil dette blive oplyst inden tilsagn om deltagelse.

Hvad bruges resultaterne til?
Resultaterne fra forskningen bliver offentliggjort i både internationale og danske tidsskrifter. Desuden vil de blive præsenteret for fagpersoner ved møder, konferencer og kongresser.
Forskningsresultater fra andre forskere vil sammen med Børne-og Ungeafdelingens forskning blive anvendt til at forbedre behandlingen både på Børne-og Ungeafdelingen i Kolding, men også nationalt og eventuelt internationalt.Siden er sidst opdateret 14-06-2019.
Kontakt: Tina Bianca Haar Givskov - OUHAFDELINGG_G2Sygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt