Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Banner - patientinformation

Hvad betyder det at deltage i et forskningsprojekt?

Hvad betyder det at deltage i et forskningsprojekt?

Som ung patient og som forælder til et barn kan du blive spurgt, om du vil deltage i et forskningsprojekt. Inden du beslutter dig for at deltage, fortæller vi om projektet og du får også informationen på skrift. Under samtalen har du mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

Det er altid frivilligt at deltage. Ønsker du på et tidspunkt at trække dig fra projektet, kan du altid gøre dette. Det får ingen konsekvenser for dig, og du vil blive undersøgt og behandlet som alle andre patienter.

 

Hvorfor forsker vi?

Børne- og Ungeafdelingen udfører selv forskning og deltager i andre forskningsprojekter sammen med forskere fra andre sygehuse, universiteter eller andre samarbejdspartnere.

Formålet med forskningen er at forbedre behandlingen og plejen. Eksempelvis ved at forbedre muligheden for at stille den rigtige diagnose hurtigt og effektivt, med mindst mulig ubehag for dig eller dit barn, og at forbedre børns/de unges og forælders tilfredshed.

 

Hvilke typer forskningsprojekter?

De enkelte projekter kan være meget forskellige. Nogle projekter anvender spørgeskemaer. I andre projekter er det nødvendigt at tage en blodprøve eller at lave andre undersøgelser.
Projekter, hvor vi sammenligninger forskellige behandlinger sker ofte ved lodtrækning. Lodtrækningen bestemmer, hvilken behandling du skal have.

 

Krav til forskerne

Der er forskellige krav, som forskerne skal opfylde, afhængig af hvilke type forskning, det drejer sig om. De fleste projekter kræver en tilladelse fra Den Videnskabsetiske Komite. 
Registreres der personhenførbare oplysninger indhenter vi tilladelse fra Datatilsynet, og sikrer, at de forskellige krav til opbevaring af dine oplysninger overholdes.

 

Ved undersøgelser med medicin skal Lægemiddelstyrelsen give tilladelse. Ved disse undersøgelser får vi kontrolbesøg fra GCP-enheden (Good Clinical Practice) i Odense, der sikrer, at alle forskrifter og sikkerhedsforanstaltninger overholdes.

 

Finansiering

Projekterne finansieres fra forskellige fonde. Der får også støtte fra Sygehus Lillebælt, Region Syddanmark og Syddansk Universitet.
Ved projekter, hvor medicinalindustrien har indflydelse på og støtter projektet, får du besked, inden du giver samtykker til at deltagelse.

 

Hvad bruges resultaterne til?

Resultaterne fra forskningen bliver offentliggjort i både udenlandske og danske tidsskrifter. Resultaterne bliver også formidlet for fagpersoner ved møder, konferencer og kongresser.
Forskningsresultaterne blive anvendt til at forbedre behandlingen og plejen på vores egen afdeling, samt andre afdelinger i Danmark og udlandet. 

 Siden er sidst opdateret 01-10-2020.
Kontakt: Tina Bianca Haar Givskov - OUHAFDELINGG_G2Sygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring