Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Teamtræning

Teamtræning rykker

Vi har i disse år særlig fokus på at styrke lærings- og forbedringskulturen rettet mod patientsikkerhed. En af de vigtige indsatser er teamtræning i virkelighedsnære arbejdsgange samt i teamsamarbejdet mellem de professionelle og patient/pårørende. Afdelingsledelsens uddannelseskonsulent står i spidsen for den pædagogiske ledelse af indsatsen. Teamtræning skræddersys til de enkelte afsnit og ledes i praksis af lokale teamtrænere. Teamtræningen afsluttes altid med en debriefing, hvor deltagerne guides igennem refleksion over hændelsesforløbet. Sengeafsnit B har været i gang siden foråret 2017 og skabt flotte resultater. Sengeafsnit A og C startede op i november 2017. Hæmodialysen starter op i foråret 2018 og flere af vores afsnit støder til i løbet af 2018.

Vi er ved at blive kendt for indsatsen, hvilket i høj grad skyldes det flotte samarbejde og engagement vi møder alle steder i forbindelse med opstart. Mange tak for det!

Sidst men ikke mindst, så skyldes det vores teamtrænere i front. De gør et kæmpe arbejde. De er selv under uddannelse i deres rolle via aktionslæring. Det indebærer deltagelse i pædagogisk opstart workshop samt løbende supervision og læringsmøder med uddannelseskonsulent.

Vi har endvidere dygtige læger i front, som har gennemført eller er i gang med en simulationsinstruktør uddannelse. Dem kan I glæde jer til at møde i forbindelse med teamtræning i genoplivning/hjertestop i løbet af 2018 og frem.


Siden er sidst opdateret 11-08-2020.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring