Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Skadestuen

Er du kommet til skade?

Er du kommet til skade, skal du ringe til Regionens læge- og skadevagt på telefon 7011 0707 (hele døgnet)inden du møder op i skadestuen.

 


 

Adresse

Skadestuen på Kolding Sygehus ligger i stueplan med egen indgang, Sygehusvej 24, indgang 26, 6000 Kolding.

 

Om skadestuen

Skadestuen er en del af Akutafdelingen og behandler personer, der er kommet alvorligt og akut til skade. Det kan være skader lige fra sår, forvridninger, knoglebrud til svært tilskadekomne. Desuden behandler vi forskellige medicinske lidelser som f.eks. vejrtrækningsbesvær, hjerteproblemer og kramper.

Behandlingsrækkefølgen prioriteres altid efter hvor stort behov, der er for hurtig hjælp.

Skadestuen og Akutafdelingen har desuden beredskabsfunktion i tilfælde af store ulykker eller katastrofer.

Vi prioriterer løbende behandlingsrækkefølgen efter skadens karakter, så patienter med størst behov behandles først. Derfor kan man ikke forvente at komme til efter tur.

Falder skaden inden for bestemte områder, vil specialuddannede sygeplejersker tage sig af behandlingen.

 

Mobiltelefoner

Det er tilladt at anvende mobiltelefon i skadestuen, men det påpeges, at det ikke er tilladt at tage billeder, eller foretage lydoptagelser med mobiltelefonen af eksempelvis personalet, medpatienter eller pleje-/ behandlingssituationer.

 

Parkeringforhold

Der er 3-timers gratis parkering ved sygehuset. Husk at stille P-skiven. Hvis varigheden af behandlingen overstiger 3 timer, skal parkeringen registreres på Ipad i venteområdet.

 

Skadestuens ledere

Afdelingssygeplejerske Ella Boel
Ansvarshavende overlæge Mette Grøndahl Rosenstand
Ledende lægesekretær Lotte Laasholdt

 


Siden er sidst opdateret 15-03-2021.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring