Dette er tekstversionen af Klinisk Mikrobiologi
Klik her for at komme til den grafiske version af Klinisk Mikrobiologi

Forside - Læs op - Sitemap


Klinisk Mikrobiologi


 

Klinisk Mikrobiologi undersøger prøver fra patienter for tilstedeværelse af potentielt sygdomsfremkaldende mikroorganismer (bakterier, svampe, virus og parasitter). Det gælder såvel fra patienter på hospital som patienter set hos praktiserende læger.
 
Undersøgelserne baseres især på dyrkningsmetoder (påvisning af levende mikroorganismer), PCR-metoder (påvisning af DNA/RNA fra specifikke mikroorganismer), serologiske metoder (påvisning af antistoffer imod specifikke mikroorganismer i blod).
 
Afdelingen yder lægefaglig rådgivning vedr. fortolkning af de i afdelingen udførte analyser. Endvidere rådgives om antibiotisk behandling, infektionsprofylakse og infektionshygiejne - herunder spørgsmål vedr. MRSA. Der ydes ikke rådgivning direkte til patienter, som i stedet henvises til deres behandlingsansvarlige læge.  
Afdelingen foretager endvidere registrering og overvågning af infektionssygdomme, samt forskning og udvikling af nye laboratoriediagnostiske metoder.Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk