Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Boligudlejning ved Sygehus Lillebælt

Boligadministrationen er organisatorisk placeret under Servicesekretariatet, med kontor i Forskningsenheden, blok 14 på Kolding Sygehus.

Boligadministrationens mål er at skabe de bedste løsninger i forbindelse med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til Sygehus Lillebælt til gavn for patienterne. Vi tager afsæt i sygehusets værdigrundlag ROSE, der kan omsættes til:

Resultater
Vi tager afsæt i de uddannelsessøgende Yngre Lægers behov og ønsker for at hjælpe dem bedst muligt, når de starter ved Sygehus Lillebælt.

Ordentlighed
Vi har fokus på at give en god og korrekt vejledning, når man søger bolig ved Sygehus Lillebælt.

Samarbejde
Vi vægter samarbejdet højt med alle afdelinger på sygehuset.

Excellence
Vi bestræber os på at yde den bedste service overfor alle ved enhver situation.

 

Boliger ved Sygehus Lillebælt

Der er regulativ boliger (2, 3, 4, 5 og 6-værelses lægeboliger) på Sygehus Lillebælt i byerne Kolding, Vejle og Middelfart. Derudover kan man leje mindre markedslejeboliger (§1, stk. 4 boliger) og værelser på Sygehus Lillebælt.

Der betales ikke indskud til boligerne. Der betales heller ikke for istandsættelse ved fraflytning, med mindre lejemålet er blevet misligholdt.

Lægeboliger kan være beskatningspligtige, kontakt Boligadministrationen for nærmere information herom.

Husdyr er ikke tilladt i nogen boliger på Sygehus Lillebælt.

 

Generel information om boligerne:

 

Kolding:

Boligerne er alle lejligheder med overdækket altan, beliggende tæt på sygehuset og indkøbsmuligheder. Der er ikke langt til bycentrum, skov, strand og Koldinghus. Boligerne har egen parkeringsplads ved siden af bygningen. Der er en lille legeplads til børnene.

Alle boliger har fri adgang til vaskekælder med vaskemaskine, tørretumbler, tørrerum samt kælderrum.

Vejle:

Boligerne er alle lejligheder beliggende i henholdsvis Grønnegade og Skovgade.

Grønnegade er en sidegade til Strøget i Vejle, og derfor meget centralt beliggende i forhold til indkøbsmuligheder.

Der er 18 tilhørende parkeringspladser, som lejerne frit kan benytte, såfremt der er plads.

Alle boliger har egen vaskemaskine, tørretumbler, kælderrum og en lille altan.

Skovgade er beliggende lige ved siden af sygehuset og tæt på centrum. Man kan leje en parkeringsplads foran bygningen ved henvendelse til Vejle kommune.

Der er adgang til vaskekælder med vaskemaskine, tørretumbler og tørrerum.

Der er ikke langt til strand, skov og den lokale dyrepark.

Middelfart:

Boligerne er henholdsvis fritliggende parcelhuse og rækkehuse med tilhørende have, som lejerne selv skal forestå vedligeholdelsen af. Alle husene er beliggende tæt ved sygehuset. Der er parkering foran husene, og der er ikke langt til strøget og havneområdet.

 

Boligberettigede og ansøgningsprocedure


Boligberettigede er uddannelsessøgende læger, som er ansat efter Yngre Lægers overenskomst §4, stk. 1 eller stk. 2.

Afdelingslæger er ikke omfattet.

For at leje en bolig er det et krav, at have ansættelse ved Sygehus Lillebælt.

Såfremt du ønsker at leje en bolig ved Sygehus Lillebælt eller blive skrevet på venteliste, skal du fremsende et udfyldt ansøgningsskema samt dokumentation for din ansættelse. Har du endnu ikke modtaget dine ansættelsespapirer kan disse eftersendes.

Man kan tidligst opnoteres på venteliste 1/2 år før ansættelsestidspunktet.

 

Lejekontrakt


Alle lejekontrakter løber 1 år fra indflytningsdato.

Kontrakten kan forlænges, hvis lejer ønsker det og stadig opfylder betingelserne for at leje bolig ved Sygehus Lillebælt.

Såfremt der sker ændringer i ansættelses- / uddannelsesaftalen har lejer pligt til at meddele Boligadministrationen dette, da det kan betyde fraflytning af lægebolig eller udarbejdelse af ny lejekontrakt.

 

Ventelisteregler


Anciennitet på ventelisten er efter opskrivningstidspunktet. Der tages dog hensyn til ansøgerens familiemæssige samt geografiske forhold.

Man kan ikke søge på specifikke lejemål, kun efter boligstørrelse og beliggenhed. Man kan ønske, men ikke garanteres, en bolig i tilknytning til ansættelsesmatriklen.

Er ansøgeren blevet tilbudt en bolig efter sine ønsker, men alligevel takker nej, så vil man som hovedregel blive slettet af ventelisten.

I sjældne tilfælde kan man flytte fra én lægebolig til en anden, men kun såfremt der ikke er venteliste til den ønskede bolig. I dette tilfælde betaler lejeren istandsættelse af afgivne lægebolig. Der kan gives dispensation for istandsættelsesomkostningerne hvis boligskiftet er grundet familieforøgelse, der medfører behov for større lejemål, eller hvis skiftet er i sygehusets interesse.

 

Overdragelse uden om ventelisten


En lægebolig kan overdrages til ægtefælle / sambo, hvis denne også er boligberettiget Yngre Læge og ansat ved Sygehus Lillebælt.

 

Dispensationsmulighed


Påbegynder/fratræder man sin stilling ved Sygehus Lillebælt kan man ved Boligadministrationen søge om dispensation til at beholde sin bolig ved sygehuset, såfremt der ikke er venteliste.

  • Max. 1 måned før/efter ansættelse.
  • Max. 6 måneder hvis man har orlov uden løn.

Ved dispensation betales den fulde markedsleje i perioden.

 

Værelsesudlejning

 

Dag-til-dag vagtværelser kan lejes til kr.100,00 pr. nat for vagtbærende personale. Betaling for dag-til-dag vagtværelser er med MobilePay, og der betales forud ved udlevering af nøgle.
Dag-til-dag vagtværelser findes på Vejle, Kolding og Middelfart Sygehus.

 For booking af værelse, send mail: Boligadministration.slb@rsyd.dk

 

Pårørendeværelse

 

Pårørende kan leje et værelse på patienthotellet, og dette udlejes via Servicesekretariatet, tlf. 7636 3355/7636 3358 eller mail til slb.servicesekretariatet@rsyd.dk eller ved henvendelse i Receptionen tlf. 7636 2000. Værelset kan reserveres op til 3 hverdage før det ønskes anvendt.Værelset betales med Mobilepay, og prisen er kr. 400,00 pr. nat for en person og 625,00 kr. for to personer, prisen er eksl. morgenmad.

 

Kontakt og spørgsmål


Ønsker du mere information om vores boliger, er du velkommen til at kontakte Sygehus Lillebælts boligadministration

Boligadministrationen, Servicesekretariatet
Sygehusvej 24
6000 Kolding
E-mail: Boligadministration.slb@rsyd.dk
Telefon 7636 3482 / 7636 3483

Har du praktiske spørgsmål om at flytte til en ny kommune f.eks. spørgsmål til børnepasning, kan kommunernes bosætningskoordinatorer kontaktes. Se mere på:Vil du flytte 


Siden er sidst opdateret 08-09-2020.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring