Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header
Sygehus LillebæltpilFagfolkpilPKO samarbejdet

PKO samarbejdet

Samarbejdet mellem praksiskoordinatorer, praksiskonsulenter og Sygehus Lillebælt

Praksiskonsulent ordningen (PKO) er praktiserende læger ansat af SLB til at medvirke til en styrkelse af samarbejdet mellem sygehusafdelingerne, de praktiserende læger, kommuner og den kommunale hjemmepleje til gavn for den enkelte patient. I sin funktion skal PKO medvirke til at sikre helheden og kvaliteten i patientforløbet, et patientforløb som involverer både primær- og sekundærsektoren. Som noget helt nyt er Praksiskonsulenterne nu ansat af de enkelte sygehusenheder.
 

Se praksiskonsulenterne her
 

Samarbejdsstruktur

Der er ansat 7 praksiskonsulenter på Sygehus Lillebælt, som varetager arbejdet med at understøtte det smidige, tværsektorielle patientforløb indenfor en ændret struktur (revidering af struktur pr. 1. maj 2013).

 

Klik her for at læse Værdigrundlaget for samarbejdet mellem almen praksis og Sygehus Lillebælt
 

Opgavevaretagelsen tager udgangspunkt i udvalgte indsatsområder og opgaveblokke, hvortil det vurderes at være behov for en særlig indsats.
 
Til hver opgaveblok er tilknyttet et 'hold' af praksiskonsulenter, som samtidig er koblet op på en række, til blokken relaterede sygehusafdelinger. Hver enkelt praksiskonsulent er tilknyttet ikke blot én men flere sygehusafdelinger på samme tid. For den enkelte sygehusafdeling betyder det, at der fra den enkelte praksiskonsulent.
 

Oversigt over opgaveblokke og tilknyttet Praksiskonsulent
Hvis der i afdelingerne identificeres bredere problemstillinger, som kræver en indsats via praksiskonsulentordningen, vil håndteringen af disse foregå via Udvalg for Praksissamarbejde, hvori praksiskonsulenterne alle er repræsenterede, og som fungerer som det koordinerende organ ift. PKO ved Sygehus Lillebælt. Kontakten hertil kan enten ske via sekretariatet ved Malene Vestergaard Runge, malene.Vestergaard.Runge@rsyd.dk eller en af praksiskonsulenterne.

Ændringer
Evt. ændringer til sidens indhold, sendes til Malene Vestergaard Runge på Malene.Vestergaard.Runge@rsyd.dk

 


Siden er sidst opdateret 29-11-2017.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring