Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Sygehus LillebæltpilJob-KarrierepilKarriereudviklingpilLederudvikling i Sygehus Lillebælt

Lederudvikling i Sygehus Lillebælt

I Sygehus Lillebælt ønsker vi at tiltrække, ansætte og fastholde de bedste ledere.  
 

Fælles lederkultur med lederudviklingsprogram

For at klæde vores kommende og nuværende ledere bedst muligt på til ledelsesopgaven, har vi udviklet et Lederudviklingsprogram. 
På systematisk vis skal lederudviklingsprogrammet bidrage til at videreudvikle vores mange, dygtige ledere.
Programmet understøtter en fælles lederkultur i Sygehus Lillebælt, hvor vi som ledere evner at inddrage og motivere vores medarbejdere, og på den måde skaber retning for det samlede Sygehus Lillebælt.


Styrket lederidentitet - fagligt og strategisk

Alle ledere og medarbejdere har et ansvar for sygehusets resultater, udvikling og arbejdsmiljø. Lederne har et særligt ansvar. Et ansvar, der hviler på dialog og involvering af patienterne og deres familier, medarbejdere og samarbejdspartnere på tværs af hele organisationen.

Vi ønsker at styrke lederidentiteten hos den enkelte afdelingsleder, funktionsleder og overlæge. Både når det gælder faglig ledelse af specialer og forløb tæt på patienterne, og når det gælder fremtidens strategiske beslutninger.

Vores ledere skal mestre ledelse, som involverer kollegaer, medarbejdere og patienter.
Ved at styrke lederudviklingen, styrker vi Sygehus Lillebælts samlede ledelses-, drifts- og udviklingsmodel, der integrerer de mange forventninger og krav til vores frontledere og medarbejdere.
Det opnår vi ved konstant at have fokus på at sætte patienten først ud fra vores værdier.
Klik her for at læse om Sygehus Lillebælts vision og værdier.


Sygehus Lillebælts strategi for lederudvikling

  • understøtte de decentrale ledelsesrum og sikre professionalisme og kvalitet i ledelsesarbejdet
  • understøtte et fagligt forankret ledelsesrum
  • styrke den værdibaserede ledelse
  • have fokus på lederens rolle i at sætte patienten først
  • inddrage alle ledelseslag i udviklingen af Patienternes Sygehus
  • styrke det tværorganisatoriske og tværfaglige samarbejde
  • styrke Sygehus Lillebælt som en attraktiv arbejdsplads
  • tiltrække, fastholde og udvikle dygtige ledere
     

Siden er sidst opdateret 18-11-2020.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring