Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header
Sygehus LillebæltpilPresserumpilNyhedsarkivpilNyheder 2015pilNyheder 1. kvartal 2015pilDirekte patientinfo fra ambulance til skadestue

Direkte patientinfo fra ambulance til skadestue

Akutlægebilen på Kolding Sygehus er ét af tre teststeder i landet, som afprøver en ny elektronisk, præhospital patientjournal i samarbejde med Akutafdelingen i Kolding. Det er Danske Regioner, der står bag den præhospitale patientjournal (PPJ), som skal være landsdækkende.
 

Af Tine Glindvad Polat. Foto: Hanne Mette Poulsgaard, Sygehus Lillebælt Kommunikation.

Men først skal ”børnesygdommene” ryddes af vejen, og derfor bliver den præhospitale patientjournal testet af det frontpersonale, som skal bruge det nye redskab.

Overlæge og leder af Akutlægebilen i Kolding Dennis Köhler ser flere fordele ved det nye merchandise.
- Det betyder, at data og billeder, der tastes ind i PPJ ved et færdselsuheld på Lillebæltsbroen, straks efter kan ses i Skadestuen. Som det har været hidtil, skriver vi en papirjournal i hånden, mens akutlægebilen eller ambulancen kører med høj hastighed. Det giver ikke altid nogle særligt læsbare notater, og dermed opstår der risiko for fejl, forklarer Dennis Köhler.

Han ser også en stor fordel i, at alle informationer nu bliver samlet ét sted, ligegyldigt om det er en ambulance-redder eller en læge, der har tastet data ind.
- Som jeg ser det, vil vi, endnu mere end før, starte forløbet derude, hvor patienten er kommet til skade. Vi sparer dobbeltarbejde og gentagelser ved, at skadestuepersonalet allerede, når vi kommer med patienten, ved, hvilken medicin vi har givet, og hvordan patientens tilstand er, siger Dennis Köhler.

Akutlægebil Kolding PPJ
Overlæge på Anæstesiologisk Afdeling og Akutlægebilen Lisa Seest Nielsen igang med at logge sig på den nye præhospitale patientjournal.

Skadestuen følger med på skærmen

Den nye præhospitale patientjournal ligner en klodset Ipad og vejer et kilo. Den har indbygget scanner, så patientens cpr-nummer kan scannes direkte fra sygesikringskortet. Der er også indbygget to kameraer, så ambulancefolkene kan tage billeder på ulykkesstedet, så de kan dokumentere over for skadestuepersonalet, hvordan de for eksempel fik patienten ud af en smadret bil.

Overlæge Santa Pilgaard er én af dem, der har afprøvet det nye udstyr.
- Vi sparer tid på ulykkesstedet, fordi vi ikke skal bruge tid på at give skadestuepersonalet informationer via telefonen, da de jo kan følge med i alle de oplysninger, vi allerede har tastet ind, via skærmen inde hos dem. PPJ’en regner selv en traumescore ud, så Skadestuen kan være meget bedre forberedt, når vi kommer med patienten, forklarer Santa Pilgaard.

Robust tablet

Skadestuesygeplejerske Tina Kongsted bekræfter, at de også er meget glade for den nye elektroniske præhospitale patientjournal.
- Vi kan se, hvordan patientens tilstand udvikler sig, mens ambulancen er på vej ind til os, og det betyder, at vi kan forberede os meget bedre. Der er også en chatfunktion, som vi har brugt i nogle situationer, hvor der er noget, vi ikke synes, der skulle tales om foran patient eller pårørende i situationen.

I løbet af den første testperiode i december blev PPJ’ens robusthed testet på dramatisk vis. På vej til et ulykkessted kørte ambulancen galt i glat føre, skred ud i rabatten og rullede rundt. PPJ’en fløj ud af vinduet med 100 kilometer i timen, men virkede stadigvæk.

PPJ’en bliver, udover Kolding, testet i Region Midt og i Region Hovedstaden.


Siden er sidst opdateret 14-01-2015.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring