Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Nye nåle skåner patienter for hovedpine

Neurologisk Afdeling på Vejle Sygehus viser i et nyt forskningsprojekt, at en ny type kanyle skåner patienterne for hovedpine efter rygmarvsvæskeundersøgelser. Overlæge Ole Vilholm kalder det en solstrålehistorie.

Af Tine Glindvad Polat og Charlotte Dahl (foto) Sygehus Lillebælt kommunikation.

Der bliver hver dag lavet rygmarvsvæskeundersøgelser i stort antal på mange forskellige afdelinger over hele landet. Undersøgelsen bruges blandt andet til at afgøre mistanke om demens, hjerneblødninger, sklerose og andre former for betændelser i nervesystemet. På Vejle Sygehus’ neurologiske ambulatorium tager de 15-20 rygmarvsvæskeprøver om ugen, og dertil kommer de prøver, der bliver taget på sengeafdelingen og andre afdelinger, som også benytter sig af denne undersøgelsesmetode.

Det er en effektiv metode til at diagnosticere, hvad patienten fejler. Men den har desværre den bivirkning, at mange af patienterne efter undersøgelsen får kraftig hovedpine, som i nogle tilfælde ender med en indlæggelse.

Halvering af patienter med hovedpine

Men et nyt forskningsprojekt, som Neurologisk Afdeling har gennemført på ca. 500 patienter, viser, at der er store fordele ved at skifte den kanyle ud, som rygmarvsvæsken ”tappes” ud med. Den nål, som man tidligere har brugt er en såkaldt traumatisk kanyle, som laver en lille rift i bindevævshinden, så der siver væske ud fra nervesystemet, og det forårsager hovedpine. Den nye type kanyle bryder gennem bindevævshinden på en mere blød og skånsom måde.

Resultaterne er lige blevet offentliggjort i Journal of Clinical Neurology and Neurosurgery, og overlæge Ole Vilholm, én af lægerne bag undersøgelsen, håber at de gode resultater vil få andre afdelinger til at bruge de nye nåle.

- Det er en solstrålehistorie. Vi har haft så gode resultater, at vi har kunnet reducere antallet af patienter som bliver indlagt med hovedpine efter rygmarvsvæskeprøver, markant på vores afdeling. Der er sket mere end en halvering af patienter, som har fået hovedpine efter undersøgelsen, fortæller Ole Vilholm.

Lumbalpunktur Neurologisk Afd Vejle
En af lægerne på Neurologisk Afdeling tager en rygmarvsvæskeprøve på en patient.

Klinik og forskning hånd i hånd

Det har tidligere været påvist, at de nye nåle giver færre komplikationer. Med denne undersøgelse viser det sig, at nålene faktisk også er mindst lige så lette at anvende, som de gamle nåle.

- Det resultat vil forhåbentlig få flere hospitalsafdelinger i Danmark og resten af verden til at overveje at gå over til de nye nåle til gavn for patienterne, siger Ole Vilholm.

Undersøgelsen er lavet i Neurologisk Ambulatorium fra foråret 2012 til sommeren 2013. Den blev gennemført ved, at hele personalegruppen i ambulatoriet har inkluderet patienterne, og undersøgelsen har været inkorporeret som en del af den kliniske hverdag.

- Det viser, at klinik, udvikling og forskning fint kan gå hånd i hånd. Man kan sagtens gennemføre store undersøgelser, hvis der er opbakning fra hele afdelingens personalegruppe. På baggrund af resultaterne valgte vi på vores afdeling at gå skridtet videre og også gå over til de nye nåle på vores sengeafsnit, så de også benyttes i bl.a. vagtarbejdet.
 


En forsvundet årsag til indlæggelse

Tidligere kunne der blive indlagt 1-2 patienter om ugen med hovedpine efter en rygmarvsvæskeundersøgelse på Neurologisk Afdeling. Undersøgelsesresultaterne viser, at denne årsag til indlæggelse nu næsten ikke ses mere på afdelingen. Samtidig viser undersøgelsen, at det har stor betydning for det sygefravær, som patienterne kunne have på deres arbejdsplads, hvis de fik hovedpine efter en rygmarvsvæskeundersøgelse.

- Vi så en halvering i antallet af sygedage fra 40 til 17 fraværsdage, så i det brede samfundsperspektiv betyder det også noget, siger Ole Vilholm.

Den atraumatiske kanyle er dobbelt så dyr, som de gamle traumatiske kanyler. Men en cost benefit analyse viser, at de samlede omkostninger falder fra 1000 kr. til 300 kroner per undersøgelse, når man medregner indlæggelser i forbindelse med efterfølgende hovedpine.

Yderligere oplysninger om forskningsprojektet hos overlæge Ole Vilholm tlf.79 40 54 57, Neurologisk Afdeling, Vejle Sygehus og Center for Neurologisk Forskning, Sygehus Lillebælt.
 


Siden er sidst opdateret 27-01-2015.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring