Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header
Sygehus LillebæltpilPresserumpilNyhedsarkivpilNyheder 2015pilNyheder 2. kvartal 2015pilBehandling for atrieflimmer forebygger blodpropper i hjernen

Behandling for atrieflimmer forebygger blodpropper i hjernen

Omkring 50.000 danskere er ramt af atrieflimmer - en rytmeforstyrrelse i hjertet, som nogle gange kan være  baggrunden for at der udvikles blodpropper i hjernen. For at forebygge blodpropper i hjernen hos mennesker med atrieflimmer, kan der behandles med blodfortyndende medicin. Denne forebyggende behandling blev indført for cirka 20 år siden og siden da, har man i stigende grad haft fokus på at give patienter med atrieflimmer blodfortyndende behandling.

- Hos patienter med atrieflimmer, sker der det, at de små forkamre i hjertet står og vibrerer, og så kan blodet størkne og  danne små blodpropper. Hvis sådan en lille blodprop river sig løs, så kan den blive ført op til hjernen, hvor den kan risikere at sætte sig som en  blodprop i hjernen, forklarer overlæge på Neurologisk Afdeling i Vejle, Ole Vilholm.

Indsatsen har virket

I en undersøgelse på Center for Neurologisk Forskning og Laboratoriecentret, Sygehus Lillebælt, har man nu gennemgået resultaterne af denne forebyggende indsats. I alt 4.134 patientforløb er inddraget i opgørelsen. Undersøgelsen omfatter patienter, som har været indlagt på Neurologisk Afdeling, Vejle Sygehus, med blodprop i hjernen i perioden fra 1997 til 2012 og resultaterne er netop offentliggjort i det internationale tidsskrift, Journal of Stroke & Cerebrovascular diseases.
Undersøgelsen viser, at der gennem perioden har været en stigende andel af patienter med atrieflimmer, som ved indlæggelsen var i blodfortyndende behandling. Dette er et udtryk for at de mange års indsats på området har slået igennem.

- Lidt overraskende viser undersøgelsen ikke et fald i andelen af patienter med atrieflimmer blandt den samlede gruppe af patienter, der indlægges med en blodprop i hjernen. Denne andel har ligget nogenlunde konstant mellem 10-20 procent gennem årene. Det kan måske skyldes at andelen af mennesker, der rammes af atrieflimmer er stigende, men årsagen er ikke helt klarlagt, forklarer overlæge på Neurologisk Afdeling, Ole Vilholm.


Styrke opmærksomheden på atrieflimren

Atrieflimren er stigende i befolkningen på grund af den stigende gennemsnitslevealder og deraf følgende flere ældre. Resultatet viser også, at en yderligere opmærksomhed dels i befolkningen og dels hos lægerne vedrørende muligheden for at en ældre patient kan have en uopdaget atrieflimren skal styrkes. Det falder i tråd med udmeldingen fra ”Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin”, som anbefaler en øget indsats for at få disse patienter sat i forebyggende blodfortyndende behandling.

- Selvom der er omkostninger ved at sætte folk i behandling med blodfortyndende medicin og de kontrolforløb, der følger med, så er forebyggelsen det vigtigste at holde sig for øje, når man ser på det store billede, siger Ole Vilholm.


For mere info, kontakt: Overlæge Ole Vilholm, tlf. 7940 5530 eller projektsygeplejerske Louise Broch Jensen, tlf. 7940 5457.

 


Siden er sidst opdateret 19-05-2015.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring