Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Geriatrien fejrer 10 års jubilæum

Det geriatriske speciale på Kolding Sygehus fejrer i dag sit 10 års jubilæum. Det er her de ældste og svageste patienter bliver behandlet og hjulpet på fode igen.


Af Tine Glindvad Polat, Sygehus Lillebælt kommunikation.

I eftermiddag byder personalet i Geriatrien på kakao og boller i kantinen på Kolding Sygehus. Det gør de fordi de gerne vil fejre, at det geriatriske speciale har 10 års jubilæum på Kolding Sygehus/Sygehus Lillebælt.

- Vi vil gerne fejre os selv, fordi vi synes, at vi har bygget noget rigtig godt op i løbet af de sidste 10 år, fortæller overlæge Lisbeth Fredholm og overlæge Kirsten Vinding samstemmende.

De har begge været to af drivkræfterne for at få det geriatriske speciale etableret på Kolding Sygehus.
Da geriatrien i 2005 startede i Kolding, skete det ved at et blandet medicinsk afsnit blev forvandlet til et specialiseret sengeafsnit. De geriatriske senge er i dag placeret i medicinsk senge afsnit A.
Fra start var der 2 overlæger ansat. Her i 2015 er der nu 4 overlæger til at varetage de mange opgaver og funktioner der er i geriatri.


Geriatriske overlæger KS
De fire speciallæger i geriatri på Kolding Sygehus er fra venstre: overlæge Randi Brattaule, specialeansvarlig overlæge Lisbeth Fredholm, overlæge Hanne Bonnici og overlæge Kirsten Vinding. Foto: Hanne Mette Poulsgaard.

Det har af og til været op af bakke i strid modvind, at overbevise visse af de skiftende sygehusledelser om specialets berettigelse på Kolding Sygehus. Men i dag anses geriatrien som et af de nødvendige specialer på et Akutsygehus.

- Det er en forudsætning for at et akutsygehus kan fungere, at der er et velopbygget specialelandskab rundt om en FAM-enhed. Det landskab er geriatrien en naturlig del af, forklarer Kirsten Vinding.

I geriatrien er de specialister i at få de meget svage ældre på fode igen, hvis de for eksempel er væltet helt på grund af en lungebetændelse.
Langt de fleste af patienterne er mellem 80 og 85 år. De fleste lider af flere sygdomme, får meget medicin og har nedsat funktionsevne.

I geriatrien er nøgleordene ikke bare alder men også:
Multimorbiditet – patienterne har ofte 5 -10 betydende diagnoser
Polyfarmaci  - det er ikke sjældent at medicinlisten rummer 15 -20 præparater
Nedsat funktionsevne –  patienten kan måske ikke længere gå.
Ernæringsproblemer – næsten alle patienterne taber sig under en indlæggelse.

Det er netop her at geriatriens særlige arbejdsform med tværfagligt tæt samarbejde giver resultater.
Specialiseret sygeplejeindsats, motiverende dygtige fys- og ergoterapeuter og engagerede diætister er helt nødvendige personaler for at opnå gode resultater i patientbehandlingen.

- Opgaven er, at finde ud af, hvordan vi bedst får patienterne på fode igen, efter de feks er blevet ramt af en tilfældig infektion. Men vores indsats herinde giver ikke gevinst hvis der ikke er sammenhæng med rehabiliteringen i kommunen, forklarer Kirsten Vinding.

Geriatrisk Afsnit er en del af Medicinsk Afdeling.

De geriatriske senge ligger i afd. A består af 15 senge. Ambulatoriefunktionen, der er vokset betydeligt over årene og har i dag to fastansatte sygeplejersker, som udelukkende tager sig særligt af de geriatriske patienter.
Udover et tæt samarbejde med de øvrige 8 medicinske specialer har Geriatrien har et særligt tæt samarbejde med Ortopædkirurgien og Geronto-psykiatrien omkring henholdsvis den ortogeriatriske og den demet syge patient.


Både kolleger i huset og samarbejdspartnere ude fra er velkomne i kantinen tirsdag d. 8. september til kakao og boller fra kl. 14-16.


Siden er sidst opdateret 07-09-2015.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring