Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Stor pose penge til at styrke kræftpatienter

Sygehus Lillebælts Enhed for Sundhedstjenesteforskning har fået en bevilling på 3,7 mio. kroner, som en del af et stort dansk-tysk samarbejdsprojekt. Pengene skal bruges til at udvikle nye metoder, der kan styrke kræftpatienter i deres sygdomsforløb.


Af Tine Glindvad Polat, Sygehus Lillebælt kommunikation.


I den græske mytologi findes der en gud, Prometheus, som giver menneskene ild. Derfor er det ikke tilfældigt at det nye dansk-tyske interregprojekt, som i alt har fået bevilget 10 mio. kroner fra en særlig EU-pulje, har fået netop dét navn.

Formålet med projektet er at udvikle redskaber til at få kræftpatienter til at finde de ressourcer og styrker, som mange ikke ved at de har. Men samtidig handler det også om, at gøre personalet endnu bedre til at kommunikere med patienterne, om lige netop dét, som har værdi og betydning for dem i deres livssituation.

Sygehus Lillebælt er allerede langt fremme i forhold til at uddanne personalet i at kommunikere med patienterne. I 2010 tog man hul på projekt ”Klar tale med patienterne”, som er obligatoriske kommunikationskurser for samtlige medarbejdere med patientkontakt.  Sidenhen er Center for Fælles Beslutningstagning også blevet en del af Sygehus Lillebælts ambitiøse patientinvolveringsarbejde.
Professor og forskningsleder, Jette Ammentorp, er glad og forventningsfuld i forhold til det nye samarbejde, som har været længe undervejs. Samarbejdspartnerne i Prometheus-projektet er Universitetshospitalet i Kiel, Aarhus Universitet og Kommunikation og Design på Syddansk Universitet.

- Det helt centrale i projektet er at udvikle metoder til empowerment af kræftpatienter. Det vil sige, at man finder metoder og redskaber, så både patienter og personale finder de ressourcer frem, som ellers ikke kommer i spil, siger Jette Ammentorp.

Jette Ammentorp metoder
Professor ved Enhed for Sundhedstjenesteforskning på Sygehus Lillebælt, Jette Ammentorp, ved nogle af de plancher og billeder, som demonstrerer de nytænkende metoder, som bliver taget i brug for at styrke kræftpatienter i deres sygdomsforløb.


Rollespil gør patientsamtalen konkret


En del af bevillingen på de 3,7 mio. kroner skal bruges til at udbygge Sygehus Lillebælts obligatoriske kommunikationskurser.
Ét af de konkrete tiltag, som allerede er sat i søen er en workshop, hvor der er hyret professionelle skuespillere, som skal spille forskellige cases, som demonstrerer en patientsamtale. Så har deltagerne mulighed for at komme med forslag til, hvordan man kunne sige noget på en anden måde, og så spiller skuespillerne scenen igen på en ny måde. Deltagerne har også mulighed for at være i patientrollen.

- Vi forventer os meget af den her workshop, fordi deltagerne bliver følelsesmæssigt engagerede, når nogle dygtige skuespillere fremfører en meget tæt på ægte hverdagssituation, som de kan være med til at gøre anderledes, fortæller Jette Ammentorp.


Indberet dine egne symptomer

En del af pengene skal også bruges til et pilotprojekt i Urologisk Afdeling, hvor nogle af patienterne skal tracke deres egne symptomer – for eksempel træthed, smerter, kvalme – som registreres via et ur, som ligner og minder om et pulsur.

- Vi ser nogle spændende perspektiver i det her projekt, hvor patienterne giver personalet adgang til deres data. Sygeplejersken hjælper med at analysere dataene og fungerer som coach, forklarer Jette Ammentorp, som har ladet sig inspirere af lignende projekter i USA. Konceptet kaldes ”dataguidet healthcoaching”.


Anderledes og undersøgende metoder


Sidst men ikke mindst, skal nogle af de 3, 7 mio. også bruges til at videreudvikle og implementere det lydprojekt, som Phd. Majken Wolderslund er tæt på at afslutte. 3600 patienter har fået en digital lydoptagelse af deres konsultation og mulighed for at genhøre den via deres telefon. Både patienter og pårørende har via fokusgruppeinterviews givet udtryk for at de har glæde af at kunne genhøre deres konsultation.

- Det er kendetegnede for os, at vi bruger anderledes og undersøgende metoder, og vi prøver hele tiden at tænke ud af boksen og vi møder meget interesse og nysgerrighed både blandt personalet og andre samarbejdspartnere, fortæller Jette Ammentorp.

Èn af de ”skæve eksistenser” som før har stået bag et patientinvolveringsprojekt på Sygehus Lillebælt er designer Eva Knutz, som tidligere har været ansat på Designskolen i Kolding. Hun er nu fast tilknyttet Sygehus Lillebælts Enhed for Sundhedstjenesteforskning, hvor hun er i gang med feltstudier – både i Kræftpatienternes Hus og hjemme hos kræftpatienter.

Nye metoder Sundhedstjenesteforskning

- Eva benytter sig af interviewmetoder, hvor patienterne for eksempel skal bygge deres eget ressourcelandskab eller vælge nogle ting, som kan beskrive deres følelser eller tilstand. Da jeg hørte patienterne fortælle om deres oplevelser, gik det op for mig, at det formentlig er kendetegnende for flere af de metoder, vi afprøver, at de kan bruges bådes som undersøgelsesmetoder og som terapi, fortæller Jette Ammentorp. 


Siden er sidst opdateret 24-02-2016.
Kontakt: Anna-Esther Nielsen - OUHSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring