Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Læge

Overlæge underviser yngrelæge at undersøge ankel

I Ortopædkirurgisk Afdeling prioriterer vi uddannelse af medicinstuderende, postgraduat uddannelse af læger til både selvstændigt virke og til speciallæger, højt. Det er således en del af vores lægelige identitet, at vi lærer yngre kollegaer op. Alle læger under uddannelse tilbydes en vejleder i afdelingen, uddannelsesplan samt løbende uddannelsessamtaler.

Medicinstuderende

Medicinstuderende tilbydes klinikophold i afdelingen, både som del af bachelor uddannelsen (valgfri præ-klinisk ophold) og på kandidatuddannelsen. De medicinstuderede i klinikophold superviseres under patientkontakt, diagnose og behandling. Alle medicinstuderende tildeles vejleder, der er yngre læge, under opholdet.

Klinisk basis uddannelse (KBU)

Vi uddanner årligt ca. 8-10 læger til at have selvstændigt virke. Uddannelsen foregår ved, at lægen indgår som en del af afdelingens bemanding og løbende uddannes igennem kliniske funktioner. KBU lægen arbejder og uddannes i skadestuen, i ambulatorium, i forbindelse med afdelingens konferencer, ved stuegang og som operations assistent.

Introduktionsstilling (I-)

Vi har løbende ansat 2-3 læger i første del af speciallægeuddannelsen til ortopædkirurg i introduktionsstilling. Stillingerne er sammensat i kombination med stilling på Kolding Sygehus. På Vejle sygehus arbejder og oplærer vi inden for knækirurgi, i skadestuen og generelt i de syv lægeroller. I Kolding arbejdes og oplæres der primært i akut funktioner og generelt i de syv lægeroller.

Hoveduddannelsesstilling (HU-)

Vi har løbende ansat 2-3 læger i hoveduddannelse til speciallæge i ortopædkirurgi i afdelingen i kombinerede stillinger med Kolding Sygehus og Odense Universitets Hospital. På Vejle Sygehus uddanner og arbejder vi primært inden for protese kirurgi samt knæ- og skulderkirurgi.


Siden er sidst opdateret 14-06-2021.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring