Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Information til henvisende læger

Information til henvisende læger
Fotograf: Charlotte Dahl

 

 

Øjenafdelingen modtager henvisninger på øjenpatienter fra hele landet, primært fra praktiserende øjenlæger, andre sygehusafdelinger, men også i særlige tilfælde fra almen praksis. Desuden foretager afdelingen assistancer (tilsyn) på patienter indlagt på Sygehus Lillebælt.

 

Elektive patienter

Henvisningen sendes elektronisk via Edifact. Hvis henviser ønsker at sende supplerende materiale i form af f.eks. synsfelter, OCT-skanninger, fundusfotos etc. kan dette ske til afdelingens sikre postkasse skriv til oejenafdelingen@rsyd.dk eller via fax 79 40 68 54.

 

På Edifact angives, om der er synsfelter og/eller andet supplerende materiale, som er sendt via mail eller fax.

Henvisningen bør være kort og præcis med angivelse af henvisningsdiagnose, årag til henvisningen, praktiske oplysninger i form af evt. befordringsbehov, tolk etc.

Subakutte patienter

Subakutte patienter henvises elektronisk så samme vis som elektive patienter. Dog er det vigtigt at angive patientens telefonnummer.

Vi tilstræber at give en tid inden for to uger.

Akutte patienter

Henvisninger kan ringes direkte ind til vagthavende på telefon 79 40 64 89

Vær opmærksom på, at øjenafdelingen kun har vagtberedskab fra mandag til fredag – se nedenfor.

Vagtberedskab

Øjenafdelingen har døgnberedskab fra mandag morgen kl. 8 til fredag eftermiddag kl. 15. Her modtager vi alle former for akutte øjenpatienter via skadestue, praktiserende læge og praktiserende speciallæger.

 

Fra fredag eftermiddag kl. 15 til mandag morgen kl. 08 og på helligdage er der intet beredskab på Vejle Sygehus. Her henvises der i stedet til Øjenafdelingen på OUH. 

Særlige aftaler

Øjenafdelingen har regionsfunktion indenfor kirurgisk behandling af grøn stær og neurooftalmologi.

 

Desuden har afdelingen samarbejdsaftale med OUH på følgende områder

  • højdeskelen
  • bagre uveitis
  • behandling af våd aldersrelateret maculadegeneration med anti-VEGF (AMD)
  • behandling af diabetisk makulopati med anti-VEGF (DME)
  • behandling af retinal veneokklusion med anti-VEGF  (RVO)

 

 

 


Siden er sidst opdateret 14-09-2020.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring