Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Aktuelle forskningsprojekter

Foto af model af øje
Fotograf: Charlotte Dahl

 

 

 

I afdelingen arbejdes der i øjeblikket med følgende forskningsprojekter

 

  • Ph.d.-studie: Ortho-K linser til behandling af myopi hos en gruppe danske børn. Et randomiseret 18-måneders prospektivt 1:1 studium af behandlingseffekt, sikkerhed og tilfredshed samt identifikation af mulige prædiktorer for udvikling af myopi

 

  • Kvantitering af øjets mikrosakkader under varierende grader af akkomodation hos øjenraske i alderen 18-50 år

 

  • Kan præoperativ kvantitering af metamorphopsier med M-charts, D-charts og Multi-bit benyttes som prædiktor for patienters tilfredshed (VFQ25) efter operation for epiretinal fibrose

 

  • Kvantitering af øjets mikrosakkader hos patienter med Parkinsons sygdom

 

  • Kan Topcon KR-800S kerato-refraktometer erstatte subjektiv manifest refraktion og visus måling på 6 meters afstand hos en gruppe af patienter før og efter kataraktoperation

 

  • Fastlæggelse af repeatability og inter-observer variation af choroidaltykkelsen målt med swept-source optical coherence tomography blandt myope danske børn

 

  • Undersøgelse af korrelationen mellem akselængdetilvækst (mm) og ændring i cykloplegisk sfærisk ækvivalent styrke (dioptrier) over 1 år hos nærsynede, danske børn

     

 

 

 


Siden er sidst opdateret 14-09-2020.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring