Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Rollespil forbereder medarbejdere til flytning

En hel stribe afdelinger flytter i den kommende tid ind i Kolding Sygehus’ nye sengebygning. For at kunne tage imod patienterne uden problemer allerede fra dag ét, øver medarbejderne sig lige nu med rollespil i både 2 og 3D.

 

Af Trine Vu, foto: Charlotte Dahl

 

En lille gruppe medarbejdere fra Ortopædkirurgisk Afdeling i Kolding læner sig ind over en detaljeret plantegning med sirligt optegnede felter skraveret i lysegrønne, lilla og lyserøde farvekoder. Tegningen fylder hele bordet, og med små figurer, der repræsenterer både patienter, pårørende, portører, læger og sygeplejersker, er medarbejderne i gang med at planlægge en fiktiv patients vej fra ankomst til operation og udskrivelse. Rammen er de nye lokaler på Plan 8 i sengebygningen, der endnu ikke er helt færdigbygget.

 

Hvem tager imod patienten? Skal hun som subakut patient følges direkte ind på en af stuerne nærmest receptionen, når hun ankommer? Hvor langt er der egentlig derfra til operationsstuen? Skal vi generelt flytte de subakutte patienter til stuer længere nede ad gangen, når de er blevet opereret, eller gør det portørernes arbejde besværligt?

 

Spørgsmålene får ikke lov at hænge ubesvarede i luften over plantegningen, for næsten alle fagligheder er repræsenteret ved bordet, og for eksempel kan portør Kjeld Larsen for bordenden med det samme sige, at en ekstra skærm med patientoplysninger og et telefonnummer på sygeplejersken kan forebygge besværligheder med, at patienterne flytter stue undervejs i behandlingsforløbet.

 

flytteworkshop_1


"Se, venterummet er helt nede for enden af gangen. Der er sikkert en fantastisk udsigt, men de patienter, der kan gå helt derned, kan vi udskrive med det samme…" En af grupperne fra Ortopædkirurgisk Afdeling skulle som noget af det første finde både vente- og medicinrum, personalestue og skyllerum på plantegningen over deres afdelings nye lokaler. Fra venstre er det lægesekretær Birgitte Fischer, portør Kjeld Larsen for bordenden, fysioterapeut Anna Katrine Bredkjær Frandsen, social- og sundhedsassistent Charlotte Buch og sygeplejerske Eva Sørensen.

"Vi bliver Patienternes Sygehus på en helt ny måde"

En af de ting, der er anderledes i Ortopædkirurgisk Afdelings nye lokaler er, at de fleste patienter vil tage elevatoren fra den nye forhal op til afdelingen, og derfor bliver det naturligt med en reception som indgang til afdelingen.

 

Men hvem skal så sidde i receptionen og tage imod? Skal det være plejepersonale, der kan gøre patienterne klar til operation, straks når de ankommer? Skal det være et helt team af medarbejdere, der hver har deres rolle i modtagelsen? Eller skal det hellere være en sekretær?

 

Medarbejderne fra Ortopædkirurgisk Afdeling fandt ikke svar på netop det spørgsmål på selve flytteworkshoppen – eller ’fokus’, som konceptet med rollespil og workshops officielt hedder. Men overlæge Anders Jordy fortæller, hvordan de siden har landet en løsning:

 

"Workshoppen lukkede op for en ny funktion i vores afdeling, fordi vi får en decideret reception. Vi har derfor besluttet at ansætte en ny medarbejder til den funktion, som vi ikke har haft før. Det bliver en ’receptionist i sengeafsnittet’, og vedkommende bliver vores ansigt udadtil. Patienterne vil ikke være i tvivl om, hvor de skal henvende sig, og det skaber tryghed fra første møde. Vi bliver Patienternes Sygehus på en helt ny måde", siger Anders Jordy.

 

flytteworkshop_2

En øjenåbner

Øvelsen med 2D-plantegning og ludobrik-figurer er første skridt på vejen til de nye lokaler. Næste skridt er at gennemspille samme patientcases i selve afdelingen i 3D med medarbejderne selv som statister. Det har blandt andre medarbejderne på Medicinsk Afdeling på Fredericia Sygehus gjort, og ledende lægesekretær Marianne Brøndum fortæller, at det var lidt af en øjenåbner:

 

"Første gang jeg hørte om flytteworkshops’ne, tænkte jeg, at det var spild af tid. Men det var virkelig en øjenåbner, fordi lokalerne er så anderledes end dem, vi er vant til, og det har indflydelse på en hel masse ting. For eksempel kan vi ikke bare give en mundtlig besked om en manglende urinprøve til sygeplejersken, når vi pludselig sidder langt fra hinanden. På papiret ser det måske ikke ud som om, at der er ret langt, men når man står der i virkeligheden, er der faktisk et pænt stykke at gå, og det betyder, at vi skal finde nye arbejdsgange. Derfor er de her øvelser geniale", mener Marianne Brøndum.

 

Alle bliver hørt

Projektkoordinator Karen Stamer fra Projektafdelingen for byggeri er en af drivkræfterne bag fokus-konceptet. Hun siger:

"Formålet er, at medarbejderne lærer de nye, fysiske rammer at kende, inden de flytter ind. De skal have overblik over, hvordan alting fungerer, inden de står med den første patient. De skal måske vide, hvordan de betjener den nye lagerautomat, eller hvor dropstativerne står. Det kan også handle om at finde ud af, hvordan de bedst ændrer en arbejdsgang, fordi afdelingen er anderledes indrettet end før – for eksempel er der nu næsten udelukkende enestuer til patienterne, og det får jo indflydelse på mange forskellige arbejdsgange på afdelingen", siger Karen Stamer og tilføjer, at konceptet samtidig giver alle medarbejdere mulighed for at blive hørt.

 

"Alle kan komme med deres ønsker, frustrationer og input til f.eks. indretningen, og alle input bliver taget med videre i processen", siger hun.

 

Fokus-konceptet er i øvrigt udviklet med inspiration fra bl.a. et lignende projekt ’Voksdugen’ i Region Midtjylland og løbende rettet til efter respons fra deltagerne på Sygehus Lillebælt.

 

flytteworkshop_3
 
Øvelser med 2D-plantegning og ludobrik-figurer er første skridt på vejen til de nye lokaler. Næste skridt er at gennemspille samme patientcases i selve afdelingen i 3D med medarbejderne selv som statister

Siden er sidst opdateret 16-08-2016.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring