Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header
Sygehus LillebæltpilPresserumpilNyhedsarkivpilNyheder 2016pilNyheder 3. kvartal 2016pilNy observationsstue hjælper de dårligste medicinske patienter

Ny observationsstue hjælper de dårligste medicinske patienter

Med midler fra satspuljen har Medicinsk Afdeling på Kolding Sygehus netop etableret en ny observationsstue, hvor en fast sygeplejerske holder ekstra øje med afdelingens dårligste patienter. Den nye stue gavner alle afdelingens patienter.
 

Af Trine Vu, foto: Charlotte Dahl

 
Observationsstue_1
 
Sygeplejerske Anita Pedersen har sin arbejdsstation inde på den nye observationsstue for at hun hele tiden kan holde øje med de to patienter, som ligger her.
 

 

Gardinerne er trukket halvt for og en hæs susen ligger som en lydkulisse af alvor i rummet. Det er iltmaskinen, der kører, fordi den ældre mand i sengen har lungebetændelse med komplikationer og får ekstra ilt via en lille, gennemsigtig slange i næsen. Ved siden af sengen blinker et måleapparats tal for ilt, puls, temperatur og blodtryk. Bliver et af tallene kritisk, går en alarm i gang.

 

Lige nu er der ro på. Patienten halvsover, og alle tal ser fine ud, forklarer sygeplejerske Anita Pedersen, en af de faste sygeplejersker, der er blevet ansat til at varetage plejen på den nye observationsstue. Her kan hun konstant sammenholde tallene for ilt, blodtryk osv. med observationer af patienten:

 

"Har han god kulør i ansigtet, hvordan er hans bevidsthedsniveau, sover han for meget, eller roder han rundt i sengen og er helt forvirret…", forklarer Anita Pedersen.

 

Har hun brug for faglig sparring eller praktisk hjælp trækker hun via et tæt samarbejde på det øvrige personale på Medicinsk Afdeling. Det kan for eksempel være hjælp til at vende patienten.

 

Skrivebord på stuen

Observationsstuen er til patienter, som kræver særlig tæt observation, og den skal sikre patienterne bedre behandlingsforløb. Lige nu er der plads til to patienter, og det er afdelingens to mest observationskrævende og dårlige patienter, der ligger på stuen.

 

"Det kan være en patient, der under indlæggelsen på Medicinsk Afdeling forværres i sin sygdomstilstand. For eksempel en patient der ’ilter rigtig dårligt’, det vil sige, at vedkommende har svært ved at trække vejret – for eksempel på grund af en svær lungebetændelse, ligesom patienten, der ligger her nu. Sådan en patient kræver tæt observation fra sygeplejersken, og man kan ikke bare gå, fordi der måske er en anden patient, der skal have sin medicin eller kræver anden pleje her og nu. På observationsstuen har vi mulighed for at blive hos sådanne patienter uden problemer", fortæller Charlotte Troldborg, afdelingssygeplejerske på Medicinsk Afdeling og daglig leder af den nye observationsstue.

 

Patienter kan også flyttes til observationsstuen, fordi de har blodforgiftning og derfor hyppigt skal have målt bl.a. temperatur og have lavet en såkaldt blod-gas-analyse.

 

I stuens ene hjørne er der indrettet en computerarbejdsplads, så den sygeplejerske, der har vagten, kan orientere sig i patientens journal uden nødvendigvis at skulle forlade stuen.

 

En anden af de faste sygeplejersker på observationsstuen er Rikke Sommer. Hun siger:

 

"En ting er at have tid til målingerne, men selve tilstedeværelsen og sygeplejerskens ro kan også være utrolig vigtig for et godt patientforløb - for eksempel, hvis en patient, der har svært ved at trække vejret, er angst og utryg. På observationsstuen kan vi være der 100 % for sådan en patient uden samtidig at have dårlig samvittighed over, at andre patienter måske ligger og venter på at få hjælp."

 

Observationsstue gavner alle patienterne

Etableringen af den nye observationsstue kommer dog ikke kun de to dårligste patienter til gode. Den gavner alle patienterne på Medicinsk Afdeling - dels fordi der med den nye stue er tilført ekstra ressourcer, som betyder, at der bliver bedre mulighed for at yde optimal sygepleje til alle indlagte patienter. Dels fordi medarbejderne på afdelingen har fået nye kompetencer, forklarer afdelingens oversygeplejerske Hanne Andersen:

 

"Vi søgte satspuljemidlerne til observationsstuen netop for at give vores medarbejdere muligheden for at yde den excellente sygepleje. På stuen her kan de udføre observationerne og behandlingen på et endnu højere niveau end ellers, og det gavner patientsikkerheden for alle vores patienter", siger Hanne Andersen.

 

Og Charlotte Troldborg supplerer:

"Når de to dårligste patienter får deres helt egen sygeplejerske, er det klart, at de øvrige sygeplejersker får mere tid til at tage sig af afdelingens andre patienter. Det kompetenceløft, som er fulgt med etableringen af observationsstuen, smitter af på hele afdelingens plejeniveau."

 

Blandt andet har afdelingens sygeplejersker fået nye kompetencer i en såkaldt CPAP-behandling, som hjælper patienter med ilt- og sekretproblemer ved at man blæser ilt direkte ned i lungerne. Behandlingen kræver tæt observation af patienten og har tidligere kun i begrænset omfang været mulig på Medicinsk Afdeling.

 

 

observationsstue_2
 
Ved siden af de to senge på observationsstuen blinker et måleapparats tal for ilt, puls, temperatur og blodtryk. Fordi sygeplejersken hele tiden er på stuen, kan hun samtidig observere patienten og for eksempel holde øje med bevidsthedsniveauet.
 
Fakta: De satspuljemidler, der er givet til etableringen af observationsstuen i Kolding, er oprindeligt afsat på Finansloven for at gøre noget ekstra for de ældre, medicinske patienter.

Siden er sidst opdateret 30-08-2016.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring