Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Ny åbenhed om komplementær behandling

Af Trine Vu, foto: Charlotte Dahl

 

”Det er helt fint med os …”, lyder mottoet for Sygehus Lillebælts initiativ til mere åbenhed om patienternes brug af komplementær og støttende behandling – og ideen med initiativet er netop at møde patienterne lige dér, hvor de er.

 

Sygeplejefaglig direktør Helle Adolfsen siger:

”På sygehuset tilbyder vi vores patienter de behandlinger, som vi ved virker, men samtidig er vi bevidste om, at mange forskellige faktorer har indflydelse på, hvor hurtigt og godt man kommer sig som patient. Som fagfolk ser vi vores patienter som hele mennesker og ikke kun som en diagnose, og derfor vil vi gerne vide det, hvis vores patienter benytter sig af komplementær og støttende behandling – desuden kan nogle komplementære og støttende behandlinger have indflydelse på den behandling, vi giver vores patienter.”

 

Tom Jerwiarz, der er formand for patient- og pårørenderådet på Vejle Sygehus, er glad for, at Sygehus Lillebælt nu går foran med åbenheden om komplementær og støttende behandling. Han siger:

”Som Patienternes Sygehus bør Vejle Sygehus ikke bare være på forkant med selve den behandling, patienterne har behov for, men også gå foran og tale åbent om det, der optager patienterne, se deres ønsker som en del af helhedsbilledet. Som patienter og pårørende er det meget vigtigt, at man kan snakke ærligt om komplementær og støttende behandling, fordi det især for kræftpatienter ofte er en naturlig del af et behandlingsforløb.”  

 

Helle_Tirsgaard

 

Tidligere kræftpatient Helle Tirsgaard supplerede behandlingen på sygehuset med hjælp af en hypnoterapeut. Foto: Charlotte Dahl

 

Hypnoterapi hjalp Helle

En af de patienter, som har suppleret behandlingen på sygehuset, er Helle Tirsgaard. Da hun til en samtale med en læge fik at vide, at der stadig var ’noget i leveren’ fik hun nemlig rigtig svært ved at holde fast i sin ellers positive tilgang til behandlingen af den kræft, der plagede hende. For at undgå alvorlig depression søgte hun hjælp hos en hypnoterapeut.  

 

Hypnoterapi er en metode, der beskæftiger sig med det ubevidste sind, og Helle Tirsgaard forklarer, hvordan behandlingen gav hende troen på livet tilbage:

 

”Hypnoterapeuten går ind og snakker med ens underbevidsthed og indkoder nogle nye, bedre tanker, end dem, der forsøger at spænde ben for én. Hypnoterapeuten fik mig til at se på mit liv som et skib, hvor jeg selv skulle komme tilbage til roret som kaptajn for at rette kursen op. Mit problem var, at efter samtalen med den læge, som fortalte mig, at der stadig var ‘noget i leveren’, fyldte lægen og beskeden hele mit liv. Jeg kunne ikke tænke på andet. Jeg hørte hele tiden lægens ord om tilbagefald. Ved hjælp af hypnoterapien fik jeg sat mig selv tilbage som kaptajn i mit liv - og lægen sendte jeg ned i kabyssen for at skure gulv.”

 

Helle Tirsgaard var glad for behandlingerne hos hypnoterapeuten, men det strejfede hende ikke, at hun kunne fortælle sin læge om det - ikke fordi hun ikke ville, men fordi behandlingsformen ligger så langt fra det etablerede system, at hun ikke troede, det ville interessere sygehuslægen.

 

“Det var bare noget, jeg gjorde for mig selv - noget, jeg selv skulle klare”, siger hun.

 

Henrik_Jensen

 

Henrik Jensen fortæller patienterne, at de altid er velkomne til at komme til opfølgning og kontrol på sygehuset - uanset, hvilken behandling, de måtte vælge. Foto: Charlotte Dahl

 

”Jeg spørger for at kunne hjælpe patienten bedre”

Men som læge kan det faktisk være vigtigt at vide det, hvis ens patient benytter sig af komplementær og støttende behandling, forklarer overlæge Henrik Jensen fra Onkologisk Afdeling på Vejle Sygehus:

 

”En kræftsygdom kan ikke klares alene med kemo-behandling. Der er altid et andet aspekt, som også skal afdækkes, en slags udfyldende elementer – man kan også kalde det komplementær behandling. Jeg foreslår typisk motion, kost, psykologhjælp eller måske en snak med en præst - alt sammen støttende behandlinger, som jeg mener er velunderbyggede, eller som jeg har erfaring for virker. Men jeg accepterer også i vid udstrækning de komplementære behandlinger, som patienterne selv vælger, og jeg tager under alle omstændigheder altid patientens input alvorligt og vurderer sammen med patienten fordele og ulemper ved en mulig behandling. Jeg spørger ind til det for at kunne hjælpe patienten bedre.”

 

Fokus er altid, at en komplementær behandling ikke må skade den ordinære behandling og dermed patienten.

 

“Med min medicinske viden kan jeg ikke se, at f.eks. krystaller kan skade patienten, men jeg har set noget naturmedicin have alvorlige bivirkninger, og hvis det kan have indflydelse på f.eks. en kemo-behandling, vil jeg fraråde det. Men selv om en patient vælger at få en behandling, jeg ikke kan stå inde for, står vi jo altid til rådighed for opfølgning og kontrol på sygehuset”, siger Henrik Jensen.

 

Sygeplejefaglig direktør Helle Adolfsen supplerer:

”Allerede i dag har vi særlige tilbud til især kræftpatienter: Krop & kræft, som er hård fysisk træning for kræftpatienter, ernæringsrådgivning, psykologbehandling, familiesamtaler, samtaler med sygehuspræsterne, forsøg med store doser E-vitamin og Look good - feel better, et make up-kursus for brystkræftpatienter. De kommende år vil vi forske endnu mere i behandlinger, der kan supplere dem, som vi allerede i dag ved virker."

 

Fakta:

Komplementær og støttende behandling er behandling, der supplerer traditionel behandling som f.eks. kemoterapi. Det er behandling med plantebaseret medicin og ikke- konventionelle behandlingsformer som f.eks. akupunktur. Samtidig favner begrebet det eksistentielle og åndelige felt, psykologi og tro. Musikterapi, hypnose, akupunktur, kunstterapi og brug af urter er også gængse komplementære behandlinger.

 

Især mange kræftpatienter benytter sig af komplementær og støttende behandling, og det er Patient- og Pårørenderådet for Vejle Sygehus – patienternes kræftsygehus der har inspireret sygehuset til at tage emnet op.

 

Kontakt: Chefkonsulent Mette.Vejstrup.Madsen@rsyd.dk


Siden er sidst opdateret 22-09-2020.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring