Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header
Sygehus LillebæltpilFagfolkpilPKO samarbejdetpilVærdigrundlaget for samarbejdet mellem almen praksis og Sygehus Lillebælt

Værdigrundlaget for samarbejdet mellem almen praksis og Sygehus Lillebælt

 

Værdigrundlag for samarbejdet mellem almen praksis og Sygehus Lillebælt

Fælles ansvar for patienten

Værdigrundlaget har til formål at definere en fælles platform, som vi arbejder ud fra i vores møde med patienten. Patienten er det helt centrale omdrejningspunkt for samarbejdet mellem almen praksis og de specialiserede afdelinger. Et velfungerende samarbejde bygger på anerkendelse og gensidig respekt for hinandens opgaver, og der er tillid til, at alle bidrager til et godt og sammenhængende behandlingsforløb af høj faglig kvalitet.
 

Vi bygger bro mellem sektorerne

Vi er alle en del af en kompleks sundhedssektor i konstant forandring og med mange aktører og interessenter. Vi ønsker at fremme forståelsen mellem sektorerne, så faglige og kulturelle barrierer ikke bliver en hindring i behandlingsforløbet. Vi er bevidste om, at vi har forskellige opgaver og kompetencer, og vi bidrager alle positivt og konstruktivt til det samlede behandlingstilbud.

Vi arbejder løbende på at forbedre og optimere vores procedurer og arbejdsgange, så vi undgår unødige dobbeltundersøgelser og ressourcespild. Vi tænker hele vejen rundt om patienten, og vi indgår gerne i forpligtende samarbejder og partnerskaber, når det giver mening for patienten og for det samlede behandlingsforløb. Det gør vi via dialog og ved at tage opmærksomhedspunkter i opløbet.

Vi stræber efter, at patienten ikke mærker, at behandlingen går på tværs af sektorer, hvad enten vi taler om almen praksis, sygehus eller de sundhedsnære tilbud i kommunerne. Patienten skal have en oplevelse af, at der er sammenhæng i behandlingstilbuddet, og at der er tale om en helhedsorienteret indsats med patientens behov i fokus.
 

Kommunikation er et vigtigt arbejdsredskab

Det sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer forudsætter et tillidsfuldt og forpligtende samarbejde, hvor den gode dialog går begge veje. Det forudsætter en åben og positiv dialog mellem behandlingsansvarlige læger, der har fokus på patientens behov for behandling. Det gælder både den mundtlige dialog og den digitalt understøttende kommunikation. Vi er opmærksomme på at udveksle alle nødvendige informationer i forbindelse med sektorovergange. I den forbindelse skal gode henvisninger, fyldestgørende epikriser og afstemte FMK ses som vigtige redskaber, der medvirker til at sikre kvalitet i behandlingen og højne patientsikkerheden.

Formidling af vigtig information er afgørende for alle involverede parter, så der kan træffes de rigtige beslutninger. Det gælder både i forhold til patienten og i relationen mellem behandlingsansvarlige læger. Fælles beslutningstagning kan ses som et vigtigt element i forhold til patientinddragelse.
 

Vi tør være ambitiøse på patientens vegne

Vi har et højt fagligt niveau, og vi videreuddanner og kompetenceudvikler os løbende. Det gør vi for at holde os skarpe på udviklingen og den nyeste viden, så vi kan tilbyde den bedste behandling til vore patienter. Vi står til rådighed for hinanden med erfaringsudveksling og videndeling, og sammen medvirker vi til uddannelsen af yngre læger. Det er vi stolte af, for dermed sikrer vi et højt fagligt niveau hos den næste generation af læger til glæde for vores fælles patienter og pårørende.  


Siden er sidst opdateret 29-11-2017.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring