Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Kom trygt hjem

Mange plejehjemspatienter med hoftebrud får komplikationer eller dør efter udskrivelsen fra sygehuset, men det skal et nyt samarbejdsprojekt ændre på.

 

Kom trygt hjem

Heidi Grejsen og Anna Marie Skovgård.

 

Tekst: Anne-Mette Vargas Johnsen, Sygehus Lillebælt
Fotos: Charlotte Dahl, Sygehus Lillebælt

 

”Det skal være let at gøre det rigtige”

Så kort opsummerer afdelingssygeplejerske Heidi Grejsen fra ortogeriatrisk sengeafsnit på Kolding Sygehus formålet med projektet Kom Trygt Hjem, som Kolding Sygehus har sat i gang sammen med Kolding og Fredericia kommuner.  Projektet har fokus på de patienter, som kommer fra kommunernes plejecentre og bliver opereret for et hoftebrud. En forholdsmæssig stor del af dem får nemlig komplikationer eller dør, når de kommer tilbage til plejecentret efter endt ophold på sygehuset, og det skal der gøres noget ved.

- Projektet har til formål først og fremmest at nedsætte dødeligheden ved at forebygge komplikationer efter udskrivelsen, siger afdelingssygeplejerske Heidi Grejsen fra Kolding Sygehus, som er primus motor i projektet.

- Samtidig vil vi også meget gerne nedsætte antallet af genindlæggelser og i det hele taget øge livskvaliteten og forbedre funktionsniveauet for disse patienter, supplerer hun.

Opskriften er klar: Der skal systematik ind i den måde, kommunerne sørger for efterbehandlingen af patienten på. Kommunernes plejecenterpersonale og akutsygeplejersker er blevet undervist af Heidi Grejsen og hendes kolleger, og sygehuset sender fra 1. januar, hvor projektet går i gang, et trykt program med patienten hjem til plejecentret. Deri står dag for dag, hvornår der skal måles respirationsfrekvens, puls, temperatur, blodtryk og bevidsthedsniveau, de såkaldte TOBS-værdier (Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom). Og der står, hvornår man skal reagere på det, man måler.

- Det skal være overskueligt, hvad man skal med borgeren og hvornår. Den medarbejder på plejecentret, der har med borgeren at gøre, skal nemt kunne se ”Hvad skal jeg sørge for i løbet af min vagt?” Det skal være nemt at overskue, hvad man skal observere og måle, og hvordan man handler på det, man observerer,” siger Heidi Grejsen.

Hvornår skal man gøre noget
Projektet er en fælles, massiv indsats, hvor sygehuset gør sin del, og kommunerne gør deres. Patientens program er udfyldt fra sygehusets side og tilrettelagt sådan, at medarbejderen på plejecentret, som foretager målinger på den ældre, nemt kan se, hvornår målingerne er sådan, at hun eller han bør reagere og kontakte sygehuset eller akutsygeplejersken i kommunen, som også er en vigtig del af programmet.

- På plejecentrene har de ikke udstyr til at måle for eksempel infektionstal, så der kommer vores akutsygeplejersker ind over, fortæller Anna Marie Skovgård, som er udviklingssygeplejerske i Fredericia Kommune og koordinator for kommunens akutfunktion. Hun har også deltaget i Kolding Sygehus’ undervisning, og hun er glad for projekt Kom Trygt Hjem, hvor det er lagt ind i patientens program, at akutsygeplejersken på bestemte tidspunkter i forløbet kommer på besøg på plejecentret, efter at patienten er kommet hjem fra sygehuset.

- Det giver så sindssygt meget mening, at vi kan forhindre genindlæggelser og komplikationer. Hvis man er syg, skal man selvfølgelig ind på sygehuset, men når vi kan forhindre det, skal vi også gøre det. Det er jo ret skrøbelige ældre, vi taler om, og små ting kan vælte dem efter et knoglebrud. Derfor er undervisningen og samarbejdet i projektet rigtigt godt og vigtigt, siger Anna Marie Skovgård fra Fredericia Kommune.

- Vores akutsygeplejersker er endnu ikke så kendte ansigter på plejecentrene. Det kan blive en af sidegevinsterne ved projektet. Akutsygeplejerskerne og plejehjemssygeplejerskerne skal samarbejde om at få lavet de gode planer, siger Anna Marie Skovgård.

- I Fredericia arbejder vi efter en vision om ”Længst Muligt i Eget Liv” for alle borgere. Det betyder, at vi tager udgangspunkt i det, som giver livskvalitet for borgeren, og de vil oftest helst blive i vante omgivelser. Det støtter projekt Kom Trygt Hjem så fint op omkring, siger Anna Marie Skovgård.

 


Siden er sidst opdateret 19-12-2017.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring