Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Børn må ikke blive bange for nåle

Et nyt projekt på Kolding Sygehus skal sikre, at børn fremover får en langt bedre oplevelse, når de skal have taget en blodprøve.

 

Blodprøve fra barn
Et nyt projekt på Kolding Sygehus skal gøre det endnu rarere at få taget blodprøve, hvis man er barn.

 

Tekst: Mikkel Dybtved-Ntarampa Andersen, Sygehus Lillebælt
Foto: Charlotte Dahl, Sygehus Lillebælt


Hvert år bliver der taget godt 11.000 blodprøver på børn på Kolding Sygehus. Mange af børnene bliver bange og utrygge, når de kommer på sygehuset for at få taget en blodprøve, og de risikerer at udvikle en livslang nåleskræk, hvis det bliver en ubehagelig oplevelse for dem. Men det skal der nu ændres på. Derfor starter en arbejdsgruppe på Kolding Sygehus i foråret 2018 et storstilet projekt, som skal være med til at give børnene en bedre oplevelse. Og foreløbig er der givet tilsagn om økonomisk støtte til projektet fra store fonde som Trygfonden og Ole Kirk’s Fond, og på sigt kan viden fra Kolding spredes til resten af landet.

- Det handler om, at vi skal give børnene trygge og hyggelige rammer, hvor vi kan tage blodprøver på dem, uden de bliver bange, forklarer bioanalytiker Bente Moos Lindberg Callesen fra Kolding Sygehus.

Samarbejde i treenighed
For at sikre så gode og børnevenlige blodprøvetagninger som muligt, vil der i løbet af projektet blive udviklet værktøjer, der kan ruste barnet, forældrene og bioanalytikerne bedst muligt i forbindelse med blodprøvetagningerne. Det er nemlig et samspil mellem alle tre grupper, der afgør, om en blodprøvetagning bliver en god eller dårlig oplevelse.

- Hvis forældrene er bange, afkoder børnene det lynhurtigt, og så bliver det svært for bioanalytikeren at få taget blodprøven, siger Bente Moos Lindberg Callesen.

Blodprøver er ofte meget vigtige for at finde ud af, hvad børnene fejler, så derfor går personalet også langt i deres forsøg på at få taget blodprøverne.

- Nogle gange kan det være nødvendigt at holde børnene eller give dem en let bedøvelse med lattergas for at kunne få taget en blodprøve, og det er ikke rart for nogen, siger Bente Moos Lindberg Callesen, der også fortæller, at en dårlig oplevelse for børnene kan medføre, at de mister tilliden til sundhedsvæsenet eller udvikler en livslang nåleskræk.

Konkrete værktøjer
Omkring 100 patienter og pårørende har allerede været involveret i de indledende faser af projektet, og fra foråret vil projektgruppen gå i gang med udvikling af konkrete tiltag.

- En app skal sikre, at børnene gennem en legende tilgang ved, hvad der skal ske, når de kommer til blodprøvetagningen, for når hele ’rejsen’ på sygehuset er kendt på forhånd, er man mindre nervøs, siger Bente Moos Lindberg Callesen.

- Vi skal styrke barnet til at overvinde frygten, men forældrene kan også hjælpe til ved at være rolige omkring deres børn.

Udover appen, skal der laves børnevenlige omgivelser i dele af blodprøvetagningen, og der skal arbejdes med kommunikationen mellem personalet og børnene.

- Forestil dig, hvilke billeder det skaber i hovederne på små børn, når vi snakker om slanger, og at vi tager blodprøver fra dem. Her kan det faktisk virke beroligende at snakke om elastikker og prik i armen i stedet, siger en af projektets andre deltagere, ledende overlæge Jonna Skov Madsen fra Biokemi og Immunologi.

Endelig vil bioanalytikerne få undervisning fra blandt andre børnepsykologer, sygeplejersker fra Børneafdelingen og faktisk også hospitalsklovnene, der alle med forskellige kompetencer kan gøre en forskel for børnene i en fremmed og utryg situation.

De forskellige delelementer vil blive udviklet og igangsat undervejs i projektet, hvor også børn og deres forældre kan komme med input.


Siden er sidst opdateret 16-01-2018.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring