Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Lægebreve skal være på dansk

På Sygehus Lillebælt skal patienterne have mulighed for at forstå, hvad der står i de breve, som lægerne skriver efter endt behandling. De første pilotprojekter viser gode erfaringer.


Tekst: Cathrin Tromborg Bræstrup, Sygehus Lillebælt, ctb@rsyd.dk
Foto: Charlotte Dahl, Sygehus Lillebælt, charlotte.dahl@rsyd.dk


Når en patient er færdig med sin behandling på sygehuset, skriver den ansvarlige sygehuslæge normalt et brev med informationer om forløb, behandling og behov for eventuel opfølgning til patientens egen praktiserende læge. På fagsprog hedder det en epikrise, og den kommer også til at ligge i patientens journal, så patienten selv kan se, hvad der står.
Men som det er i dag, kan patienten meget sjældent selv forstå, hvad der står. For når læger skriver til læger, foregår det som regel med en masse latinske fagudtryk.

 

SLB er i gang med at indføre, at epikriser bliver skrevet på dansk

Læger på Sygehus Lillebælt  er i gang med at gå over til at diktere og skrive lægebreve på dansk, så de er lettere for patienterne at forstå. Her er afdelingslæge Nis Nissen fra Ortopædkirurgi, Kolding Sygehus, i gang med at indtale informationer om en patient.


Det vil Sygehus Lillebælt gerne ændre på, og derfor tager sygehuset nu hul på arbejdet, så der kan ske en gradvis overgang til epikriser på dansk – eller omsat til mere patientvenligt sprog: Lægebreve på dansk.
- Som patienternes sygehus vil vi gerne tage et opgør med den måde, vi læger kommunikerer med hinanden på, hvor halvdelen skal være på latin. Det kan efter vores mening lige så godt være på dansk, siger lægelig direktør på Sygehus Lillebælt, Mads Koch Hansen.
- Det er vigtigt, at patienterne er med på, hvad der foregår og har mulighed for selv at følge med, så de kan gøre opmærksom på det, hvis der eksempelvis er noget, vi har misforstået, eller hvis der er vigtige detaljer for patienten, som vi ikke har fået med, siger Mads Koch Hansen.
Og det er Mona Muusmann Petersen, der er patient og formand for Patient- og Pårørenderådet på Vejle Sygehus helt enig i.

 

Mona Muusmann Petersen PPR Vejle Sygehus
Mona Muusmann Petersen fra Patient- og Pårørenderådet på Vejle Sygehus ser frem til, at epikriser bliver skrevet i et sprog, alle patienter kan forstå.


- Som patient vil man rigtig gerne være tættere på det hele og kunne følge med i sit eget forløb. Det kan man jo ikke, hvis det står på et sprog, som man ikke forstår. Tværtimod så risikerer man, at det skaber usikkerhed, og at man bliver bange, for hvad betyder nu det? Usikkerhed og utryghed for patienterne skal væk. Derfor er det rigtig vigtigt, at det står på dansk og på en måde, så man kan forstå det, uanset hvor ung eller gammel man er, eller hvor lang en uddannelse man har, siger Mona Muusmann Petersen.

Gode erfaringer
I løbet af de seneste år har der været gennemført pilotprojekter med lægebreve på dansk på flere af Sygehus Lillebælts afdelinger, og her er erfaringerne blandt lægerne primært gode. Overlæge Flemming Bech-Knudsen fra Organkirurgisk Afdeling på Vejle Sygehus er en af dem, der har været med i pilotforsøgene.
- Overordnet var det ikke det store problem at skulle skrive på dansk, selv om der var situationer, hvor jeg syntes, det godt kunne blive lidt kryptiske vendinger for at få forklaringen til at være dækkende på dansk, fortæller Flemming Bech-Knudsen og nævner et konkret eksempel.
- Indenfor mit fagområde er der eksempelvis nogle helt specifikke tyktarmskatarer, som har hver deres latinske navn, og hvordan pokker giver man det videre præcist nok uden at bruge det konkrete latinske navn? Det er sådan noget, vi skal arbejde lidt på at finde ud af, siger han.
- Men umiddelbart var patienterne tilfredse. Det var ikke alle, der brugte epikriserne, men vi printede dem ud, så de kunne få dem med hjem, og der var blandt andet en ældre kvinde, som havde brugt brevet til at gennemgå det derhjemme sammen med sine døtre. Den mulighed havde hun været glad for, siger Flemming Bech-Knudsen.
Lægebreve på dansk bliver dog ikke indført på sygehuset fra den ene dag til den anden, fastslår lægefaglig direktør Mads Koch Hansen.
- Det kræver en kulturændring, når man skal begynde at skrive på en anden måde, så det vil komme til at tage noget tid. Men nu tager vi hul på arbejdet og går i gang med gradvist at få det udbredt. Det er en del af vores kommunikationsstrategi i forhold til patienterne, og når man er ’Patienternes Sygehus’, så er det selvfølgelig vigtigt, at de har mulighed for at forstå, hvad vi skriver, siger han.

 


Siden er sidst opdateret 20-02-2018.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring