Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Færre stuegange er fint med patienterne

Hvis bare patienterne ved, hvornår næste lægesamtale er, behøver den ikke foregå i weekenden. Det viser en ændring af arbejdsrutinerne på Medicinske senge B på Kolding Sygehus.

 

Weekend stuegang
På en stor tavle på Medicinske senge på 6. sal på Kolding Sygehus kan alle se, hvordan afdelingen arbejder med at gøre det bedre for patienterne at være på sygehuset.

 

Tekst og foto: Mikkel Dybtved-Ntarampa Andersen, Sygehus Lillebælt
 

Fredag er en vigtig dag på Medicinske senge B på Kolding Sygehus. For det er her, grundarbejdet for en god weekend for de indlagte patienter bliver lagt.

- Vi har lige så mange patienter i weekenden, som til hverdag, men vi har færre hænder til at håndtere opgaverne. Derfor bliver vi nødt til at gøre tingene smartere, siger Poul Henning Madsen, der som ledende overlæge på afdelingen har det overordnede ansvar for patienternes behandling.

Det er ændringer i arbejdsrutinerne, som nu har resulteret i både gladere medarbejdere og mindre ventende patienter. Et af de nye tiltag er blandt andet, at fredagens læger nu vurderer, om patienterne som udgangspunkt har behov for stuegang i løbet af weekenden. Lægerne taler med de enkelte patienter, vurderer og fortæller, hvad weekenden kommer til at bringe af samtaler med læger, undersøgelser og tilsvarende. Her får patienterne også at vide, om de får stuegang i weekenden eller ej. Den forventningsafstemning med patienterne har givet pote. Hvor det før i tiden var 58 procent af patienterne, der gav udtryk for, at de ikke fik den stuegang, de ønskede, er det tal nu faldet til 6 procent.

- Hvis der ikke er behov, siger vi til patienterne, at næste stuegang er om mandagen, såfremt alt ser fint ud. Men at der naturligvis er læger til stede, hvis patientens tilstand ændrer sig, forklarer overlæge Lisbeth Fredholm.

Orange, gul, grøn eller en billet hjem
I den nye arbejdsgang og organisering spiller plejepersonalet også en stor rolle. De hjælper nemlig lægerne med at vurdere og prioritere patienterne henover weekenden. Størstedelen af patienterne får stadig stuegang, men rækkefølgen er ikke længere tilfældig.

- Vi vurderer patienterne løbende og prioriterer dem, så lægerne ved i hvilken rækkefølge, de skal tilse patienterne i weekenden, siger afdelingssygeplejerske Charlotte Troldborg.

Helt konkret får patienterne tildelt en farve, der får betydning for rækkefølgen af lægens stuegang lørdag og søndag. Patienterne får besøg af lægen i rækkefølgen orange, gul og grøn. De orange er patienter, der er blevet akut dårlige, og som derfor skal prioriteres at blive set først af en læge. I den gule kategori er alle de patienter, der er blevet så raske, at de måske kan komme hjem. Patienter med grøn farve har ikke nogle akutte problemstillinger, og de kan godt tåle at vente på at få blodprøvesvar eller justeringer i deres medicin. 

 

Weekend stuegang

Personalet på Medicinske senge B har udviklen en tjekliste til stuegangslægerne, så de om fredagen har en række ekstra opmærksomhedspunkter. Det er med til at give en forventningsafstemning med patienterne, og det giver også et forbedret medarbejdertilfredshed.

 

Udover at få meldinger om patienterne fra plejepersonalet sørger lægerne også for at gennemgå alle nye blodprøvesvar og resultater fra andre undersøgelser. Der er dermed tale om en meget patientsikker ændring af rutinerne.

I dag måler Medicinske senge B også på, hvor stor en del af deres patienter, der har fået stuegang inden klokken 14.30, og det tal er også væsentligt forbedret.

Ny organisering blandt sygeplejerskerne
For at sikre et bedre overblik over alle indlagte patienter i weekenden har Medicinske senge B indført et gruppelederbegreb, hvor to sygeplejersker bevarer det forkromede overblik over hele afdelingen. Det er også gruppelederne, der går stuegang samt hælder medicin op til patienterne. Resten af plejepersonalet går sammen to og to. De får en gruppe patienter, de er ansvarlige for dagen igennem. På den måde kan sygeplejerskerne fokusere deres tid på patienterne i stedet for at skulle tage telefoner, hælde medicin op eller løbe andre ærinder.

- Vi har fået mere struktur på arbejdet, og jeg bliver ikke afbrudt så meget. Det er en positiv ændring i forhold til tidligere, hvor vi havde lidt mere kaos og brugte meget mere tid på koordinering, siger sygeplejerske Johanne Juel Sørensen.

Den glade patient
Vigtigst og i centrum for alle ændringerne er dog patienterne, og de er glade. Det viser ugentlige rundspørger, som afdelingssygeplejerske Charlotte Troldborg står for. Hun går simpelthen ud og spørger patienterne.

- Jeg spørger ind til, om de har haft et ønske om at tale med en læge, og om dette ønske er blevet indfriet i weekenden. En del patienter svarer spontant, at de har fået at vide, at der ikke ville være stuegang, og det er en god melding, da man så ikke skal ligge og vente unødigt. Andre svarer, at de er helt trygge ved beslutningen. Samlet set kan man sige, at min rundspørge viser, at det vigtigste for patienterne er, at de ved, hvad der skal ske, og hvornår det sker. Hvis vi sørger for at forventningsafstemme, fjerner det patienternes usikkerhed, og de bekymrer sig derfor mindre, siger Charlotte Troldborg.

Patienten Karin Jensen på 66 år har været indlagt i 14 dage, hvilket er lang tid på en afdeling, hvor patienterne oftest kun ligger i relativt få dage. Da det ikke er hendes første indlæggelse, har hun en god fornemmelse af, hvordan det står til i afdelingen.

- Der er kommet en helt anden atmosfære på afdelingen, og jeg spekulerer overhovedet ikke på den manglende stuegang i weekenderne, for der er sygeplejerskerne jo på arbejde, og de klarer det så godt, siger hun.

- Jeg behøver jo ikke stuegangen hver dag, og som patient kan man virkeligt mærke, at der er kommet mere ro på, og personalet er også blevet mere nærværende og involverende – både i forhold til hinanden og ved os patienter, så det vil jeg gerne rose, nu du spørger, smiler hun. 


Siden er sidst opdateret 12-06-2018.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring