Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Telemedicin giver patienter livet tilbage

Omkring 50.000 patienter har mulighed for at spare en tur til sygehuset hver tredje uge. I stedet for at få taget blodprøver på sygehuset, kan de nemlig selv lave prøven derhjemme og indtaste deres blodværdier direkte ind til lægerne via Sundhed.dk. Dette medicinske system er opfundet på Vejle Sygehus, og nu viser det sig, at det er mindst lige så sikkert som fysiske besøg på sygehuset.

 

NemID

Patienter i behandling med blodfortyndende medicin skal løbende have taget blodprøver for at sikre, at de får de rette doser. Det kan være et problem, hvis man bor uden for Danmarks grænser eller har skiftende arbejdspladser ude i verden. Men med et NemID kan patienterne løbende indtaste egne blodværdier og få beregnet, hvor meget medicin, de skal tage, uanset hvor i verden, de befinder sig.

 

Tekst og foto: Mikkel Dybtved-Ntarampa Andersen, Sygehus Lillebælt

 

Der er kun én telemedicinsk løsning implementeret på Sundhed.dk, og den er til brug for patienter, der er i behandling med blodfortyndende medicin. Mange af disse patienter behandles med Marevan, der er en meget kraftig medicintype. Derfor er det vigtigt, at patienterne løbende ved, hvor meget medicin de skal tage.  Deres dosis bestemmes ud fra forskellige parametre i blodet, og derfor er det nødvendigt, at de løbende får taget blodprøver og kontrolleret de relevante blodværdier.

- Hidtil skulle patienterne komme på sygehuset hver anden eller tredje uge for at få taget en blodprøve, men nu har de i stedet selv et måleapparat derhjemme og behøver ikke længere komme her, forklarer forskningschef og professor Ivan Brandslund fra Vejle Sygehus.

Han er en af bagmændene bag systemet, der nedsætter de pågældende patienters kontakt til sygehuset med 75 procent. Der er cirka 50.000 patienter koblet op på systemet, så det er utroligt mange timer, der ugentligt bliver sparet for disse patienter.

- Det giver patienterne en stor frihed ikke at skulle komme her hele tiden, og vi ser, at patienterne i langt højere grad får levet deres liv frem for at føle sig syge. Hvor de tidligere måske valgte at blive hjemme fra ferier, ser vi nu, at de kommer af sted og ikke længere er så påvirkede af, at de løbende skal have medicin, supplerer overlæge Claus Lohman Brasen, der blandt andet har forsket i, hvad løsningen betyder for de enkelte patienter.

Simpelt men vigtigt
Det blodfortyndende lægemiddel Marevan er livsvigtigt for patienter, der er i forhøjet risiko for at udvikle blodpropper. Sætter en blodprop sig i hjertet eller lungen kan personen dø i løbet af få minutter, mens blodpropper i hjernen typisk medfører nedsat førlighed og ofte store ændringer i patienternes personlighed.

Men Marevan er også meget kraftigt og kan være farligt i for store mængder.

- Patienterne skal have en nøje afmålt dosis, og når de taster blodværdierne ind på Sundhed.dk, får de med det samme et svar på, hvor meget medicin de skal tage indtil næste indtastning. Skulle de på en eller anden måde have en meget skæv blodværdi, advarer systemet patienterne, og de kan så kontakte sygehuset for at blive undersøgt nærmere, forklarer Ivan Brandslund.

Udover at systemet beregner, hvor meget medicin patienterne skal tage, kan patienterne også bestille måleudstyr, recepter og andet, der relaterer dig til deres sygdom.

Endeligt bliver alle patientens blodværdier automatisk overført til patientjournalerne på sygehuset, så fagpersonalet løbende kan holde øje med, at patienterne har det godt.

- Vi har undersøgt sikkerheden i systemet, og vi kan se, at patienterne er bedre til at følge behandlingen og ligger mindst lige så stabilt i deres blodværdier nu som tidligere. Det er en stor fordel for patienterne, at de ikke skal på sygehuset så tit – men det er også en fordel for sygehuset, som kan bruge ressourcerne til de patienter, der har et behov for at komme på sygehuset, forklarer Claus Lohman Brasen.

Samspil med privat partner
Idéen til systemet er kommet fra Ivan Brandslund og kollegerne på Vejle Sygehus, men det er en privat partner, der har stået for selve udviklingen.

- Vi arbejder sammen med IntraMed, og det har den fordel, at systemet kan bredes ud og komme endnu flere patienter til gavn, vurderer Ivan Brandslund.

I øjeblikket kører Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg et forsøg med at bruge systemet fra blodfortyndingspatienterne i en justeret udgave på diabetespatienter.


Siden er sidst opdateret 03-07-2018.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring