Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Mange patienter takker ja til rygestop

Læger og sygeplejersker på Ortopædkirurgisk Afdeling på Vejle Sygehus har som et forsøg spurgt patienter, der ryger, om de ønsker at blive kontaktet vedrørende et rygestopforløb. Over 30 patienter har valgt at takke ja. Nu gøres projektet permanent på hele sygehuset.

 

Rygestop samtale

Lægerne - her Lasse Enkebølle Rasmussen - spørger ganske kort om patienten ryger og kunne være interesseret i en stamtale med en kommunal rygestoprådgiver. 

Tekst: Kir Klysner, Sygehus Lillebælt
Foto: Charlotte Dahl, Sygehus Lillebælt

- Det er ikke svært at spørge patienten. Det er nemlig ikke påtrængende. Og hvis patienten siger nej, så er det fint, siger Per Wagner, som er ledende overlæge på Ortopædkirurgisk Afdeling på Vejle Sygehus. Her har personalet været testpiloter på et projekt, hvor alle patienter fra juni 2018 er blevet spurgt om de ryger. Hvis patienten svarer ja, så spørger lægen om patienten ønsker at blive kontaktet af en rygestoprådgiver fra patientens hjemkommune.

Efter halvanden måned har over 30 patienter takket ja til det, hvilket er over det forventede antal.

- Der er langt flere, end jeg havde troet. Vores patienter ved, at det er usundt, og måske er det lige det her skub, der skal til, siger Per Wagner.

Det kan blive rigtig stort
Danske Regioner har i deres forebyggelsesudspil "Sundhed for livet" fastslået, at alle patienter skal spørges om deres rygevaner med henblik på at henvise flere til kommunale rygestoptilbud.

Sygehus Lillebælt har valgt at bruge metoden VBA – Very Brief Advice, hvor patienten helt kort informeres om, at rådgivning og rygestopmedicin giver den bedste mulighed for at blive røgfri, og at patienten kan få en samtale med en kommunal rygestoprådgiver. Hvis patienten takker ja, så sendes en henvisning til patientens hjemkommune, og patienten bliver derefter kontaktet.

- Det her kan potentielt blive rigtig stort. Efter tre uger havde vi 16 henvisninger. Til sammenligning sendte afdelingen ingen henvisninger i hele 2017. Nu gør vi det systematisk, siger planlægningskonsulent på Sygehus Lillebælt Louise Højsager Persson.

I løbet af efteråret 2018 implementeres projektet så på hele sygehuset. Fra 15. oktober 2018 vil det være sådan, at patienter på alle afdelinger vil blive spurgt til deres rygevaner og få muligheden for at takke ja eller nej til at blive henvist til et kommunalt rygestoptilbud og senere blive kontaktet om et rygestopforløb. Det vil dog være forskelligt, om det ligger først eller senere i patientforløbet for den enkelte patient.

Patienter forventer ligefrem at blive spurgt
Et lignende projekt har kørt på sygehusene i Vestklyngen i Region Midtjylland, og her viser evalueringen, at patienterne faktisk forventer at blive spurgt til deres rygevaner, når de er i behandling på et sygehus.

- Patienten synes, at det er helt naturligt, at lægen spørger om rygning, siger Per Wagner. Han ligger samtidig ikke skjul på, at rygning kan have store konsekvenser også for patienterne, som kommer på Ortopædkirurgisk Afdeling.

- Rygning nedsætter blodtilførsel til vævet. Nikotin blokerer for årene, så man får åreforkalkning. Det betyder, at patienten får dårligere heling i forbindelse med en operation. Der er større risiko for infektion, og hvis man ryger massivt, så bliver knoglerne også bløde. Derfor er det en god ide at stoppe, og det er ikke nok at gå ned fra 20 til 10 cigaretter om dagen, man skal stoppe, siger Per Wagner.

- Allerede fire uger efter et rygestop er der en positiv effekt, kan vi se. Men vores fokus er jo også i høj grad langsigtet. Vi håber på at kunne hjælpe patienterne på den lange bane, uddyber han.

Der vil som led i udmøntningen af forebyggelsesudspillet fra Danske Regioner "Sundhed for livet" også blive etableret en indsats på Sygehus Lillebælt om alkoholvaner, men rygning er udvalgt som første fokusområde, fordi det er den største risikofaktor for danskernes sundhed.

Over 18 procent af patienter, der er indlagt på sygehuse landet over, ryger dagligt. 

Se, hvor hurtigt kroppen reagerer positivt på et rygestop. 

 


Siden er sidst opdateret 14-08-2018.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring