Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Får genoptræningsplanen med i hånden

Ingen tid går tabt for de patienter, der skal til genoptræning efter et behandlingsforløb på Ortopædkirurgi på Kolding Sygehus. Nu får patienterne planen med i hånden med det samme, og genoptræningen kan starte op indenfor syv dage.

 

Genoptraening på Sundhedscenter, Kolding.

Sundhedscenter Kolding er nabo til Kolding Sygehus. Mange patienter går direkte derover efter endt behandling på sygehuset for at komme i gang med genoptræning indenfor en uge.
 

Tekst: Kir Klysner, Sygehus Lillebælt
Foto: Charlotte Dahl, Sygehus Lillebælt


Tidligere kunne der godt gå flere uger, før patienterne kunne komme i gang med genoptræning, men nu får patienterne en genoptræningsplan med i hånden, når de forlader Ortopædkirurgi på Kolding Sygehus. De kan derefter gå direkte over vejen til Sundhedscenter Kolding og aftale tid, og det er der ifølge teamleder for Sundhed og Træning i Kolding Kommune Heidi Amstrup Olesen flere, der gør.

- Vi oplever, at patienterne er rigtig glade for det her. Der er flere, der kommer over til os med det samme, og vi åbner kalenderen og finder en opstartstid, som også passer dem. Patienten møder dernæst en fysio-eller ergoterapeut, bliver undersøgt og er hurtigt i gang med genoptræningen, siger Heidi Amstrup Olesen.

- Det er en stor fordel, at patienterne får genoptræningsplanen med i hånden i forhold til før, hvor vi sendte den til dem efterfølgende. Der er samtidig mindre risiko for, at patienten aflyser, når de selv kan gå over til Sundhedscenteret og få en tid, mener chefterapeut på Sygehus Lillebælt Deirdre Mary Toft.

Patienternes forløb forbedres
Både Deirdre Mary Toft og oversygeplejerske for Ortopædkirurgi på Kolding Sygehus Bente Trier Kaarup understreger vigtigheden af, at patienterne kommer hurtigt i gang med genoptræning.

- Man kan forlænge sygeperioden, hvis der går for lang tid, før genoptræningen kommer i gang, og jo før de kommer i gang, jo større output får patienten i forhold til at komme sig hurtigt og godt efter behandlingen, siger Bente Trier Kaarup.

Det er lægerne for Ortopædkirurgi, som vurderer behovet for genoptræning og sætter en dato for, hvornår genoptræningen skal i gang.

For de patienter, som skal i gang med det samme, skal kommunen starte genoptræningstilbuddet indenfor en uge efter endt behandling på sygehuset. Det er indført med en ny lov fra den 1. juli 2018.

Fra temadag til fælles resultater
Fra januar 2018, hvor medarbejderne samledes til en temaeftermiddag, har Kolding Kommune og Ortopædkirurgi på Kolding Sygehus blandt andet arbejdet målrettet med at forbedre overgangen mellem behandlingen på sygehuset og genoptræningsforløbet for patienten, som foregår i kommunens regi.

- Vi har taget udgangspunkt i, hvordan vi kan gøre det bedre for patienten. Vi har kigget på hinandens arbejdsgange og spurgt, hvordan kan vi gøre det her forløb hurtigere og bedre, og hvordan undgår vi så mange boldberøringer. Det er ved fælles hjælp lykkedes for os. Patienten skal opleve et sammenhængende forløb mellem behandlingen her på sygehuset og genoptræningen i sundhedscenteret, og det gør de nu, siger Bente Trier Kaarup, som samtidig roser medarbejderne for, at det kan lade sig gøre. Det kræver eksempelvis hurtig udrykning fra lægesekretærerne.

Så hurtigt går det
Når lægesekretæren modtager notatet fra lægen lige efter lægens samtale med patienten, så går de straks i gang med at skrive det ind i genoptræningsplanen, mens patienten bliver bedt om at tage plads i venteværelset.

Ledende lægesekretær Betina Møller Clausen fortæller, at patienten typisk har genoptræningsplanen, som indeholder en beskrivelse af f.eks. diagnosen, hvad røntgenbillederne har vist og eventuelle notater fra operationen, ti til femten minutter efter patienten har taget plads i venteværelset.

 

Genoptraening i gang på stepbænk på Sundhedscenter Kolding

Lægen vurderer, hvornår den
enkelte skal i gang med genoptræning.
Typisk skal det helst ske hurtigt.


Bedre flow, patienterne får genoptræning til rette tid
Eneste undtagelse fra reglen om at modtage genoptræningsplanen samme dag er, hvis samtalen med en læge ligger efter klokken 15.00, hvor genoptræningsplanen så udarbejdes morgenen efter og sendes til patienten og Sundhedscenteret.

Der er også patienter, som efter lægens vurdering først må starte genoptræning senere. Disse forløb er der ikke ændret på. Men Heidi Amstrup Olesen fortæller, at der med optimeringen af forløbet for patienterne, der skal til indenfor en uge, også er blevet et bedre flow for de andre patienter, så Sundhedscenter Kolding kan hjælpe flere patienter til rette tid.

De gode erfaringer bredes ud
Skulle det ske, at en patient ikke kan komme i gang med sit genoptræningsforløb indenfor syv dage, som den nye lov foreskriver, så har patienten ret til frit valg mellem private leverandører, der har indgået en aftale med Kommunernes Landsforening.

Sundhedscenteret i Kolding Kommune og Kolding Sygehus ligger geografisk som naboer, hvilket i høj grad har hjulpet forandringen på vej, fortæller Heidi Amstrup Olesen.

I Fredericia og Vejle ligger sundhedscentrene ikke så tæt på sygehuset som i Kolding, men ifølge Bente Trier Kaarup, så ser man på, hvilke gode erfaringer fra denne proces, der kan spredes til de øvrige kommuner. 


Siden er sidst opdateret 01-10-2018.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring