Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Vi skal altid huske at spørge patienten

Ny undersøgelse fra Vejle Sygehus viser, at det vigtigste for patienten er at have en god relation til læger, sygeplejersker og andet personale på sygehuset. Fokus i undersøgelsen er, hvad der er vigtigst i et patientforløb, og konklusionen er, at patienten skal spørges om netop det – hver gang.

Tekst: Kir Klysner, Sygehus Lillebælt
Foto: 
Charlotte Dahl
, Sygehus Lillebælt

- Vi skal huske at spørge, hvad er vigtigt for den enkelte. Vi kan ikke forudse det, siger to sygeplejersker, som står bag en ny undersøgelse.

Det er kvalitetskoordinator Helen Bruun og klinisk sygeplejespecialist Jannie Christina Frølund fra Medicinsk Afdeling på Vejle Sygehus, som nu er klar til at offentliggøre resultaterne af undersøgelsen, der blev gennemført i 2017.

Relation
En god relation til personalet er det vigtigste for patienterne. 109 patienter på Sygehus Lillebælt har medvirket i den nye undersøgelse. Det er sygeplejersker, som har spurgt patienterne, om de ville medvirke.

 109 patienter på Medicinsk Afdeling – både indlagte og ambulante - er blevet bedt om at rangere 25 udsagn for, hvad der er vigtigst for dem i et patientforløb. Også 158 medarbejdere i afdelingen f.eks. sygeplejersker, social – og sundhedsassistenter og læger er adspurgt, hvad de tror, der er vigtigst for patienterne. Undersøgelsen er så vidt vides den eneste af sin art, hvor besvarelserne fra både patienter og flere forskellige faggrupper på sygehuset sammenlignes.

Der skal være tid til samtalen
Det at have en god relation indtager en sikker førsteplads, når man spørger patienterne. 67 procent angiver det som vigtigt. Respekt og den bedste og nyeste behandling kommer ind på en henholdsvis anden og tredjeplads i patienternes udvælgelse af de tre vigtigste udsagn. 

- Vores undersøgelse viser, at det er vigtigt, at man har en god relation patient og sundhedspersonale imellem. At man kan tale sammen. At der er tid til, at man som læge, sygeplejerske eller anden sundhedsfaglig person kan tale sammen, siger Jannie Christina Frølund.

Flest blandt sundhedspersonalet har rangeret patientinddragelse, respekt og god relation højest. Overordnet set ligger det altså ret godt i tråd med, hvad patienterne angiver som det vigtigste, konkluderer undersøgelsen.


Patienterne vil gerne kunne forstå journalen
Et andet tema i undersøgelsen er kommunikation – og her er der en mærkbar forskel.

Udsagnet ”tale forståeligt” vægtes meget højt af både patienter og sundhedspersonale. Men i forhold til udsagnet, ”at journalen er skrevet i et letforståeligt sprog” er rangeringen en del lavere hos sundhedspersonalet. Det er især lægerne, der rangerer det lavt. De tror, det er det, der er mindst vigtig for patienterne. Derfor henviser Helen Bruun og Jannie Christina Frølund også til, at dette er et særligt fokusområde gennem Det Nationale Program for Kvalitet på Sundhedsområdet.

Et bad gør underværker
Helen Bruun og Jannie Christina Frølund har undervejs hentet endnu mere specifik viden om patienternes ønsker i en kampagne, hvor patienter har kunnet skrive deres ønsker på et postkort. Ideen til kampagnen er hentet til Danmark fra udlandet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed og implementeret på Sygehus Lillebælt.

- Det er altså vigtig viden, der kommer ud af det her, og det er også derfor, vi mener, at personalet altid skal spørge patienterne. Vi havde et eksempel, hvor en patient siger, at det vigtigste er, at jeg kan komme i bad. En anden sagde, at det vigtigste er tid og nærvær. For som vedkommende sagde: Selvom det er rutine for jer, så er det første gang for mig.  Der var også en, der ønskede jordbærgrød, mens en anden ønskede at blive hurtig rask. Nogen ønsker er store, andre er små. Det vigtige er at få samtalen, siger Jannie Christina Frølund.

Det skal være naturligt
Helen Bruun og Jannie Christina Frølund anbefaler, at hvis det at spørge patienten til hans eller hendes ønsker ikke er en naturlig del af hverdagen, så bør man bruge postkortene eller en lignende metode til at komme i gang med det. Det her emne er på dagsordenen på møder på Medicinsk Afdeling hver uge, og postkortene bliver stadig taget i brug.

- Vi håber, at den her undersøgelse kan være med til at sikre, at vi får spurgt patienterne - og at vi gør det hver dag. Når patienterne bliver hørt, så tror vi også, det betyder, at de i højere grad tør sige, hvordan de har det, og måske endda tør stille spørgsmål tilbage til personalet om, hvorfor vi gør, som vi gør, uddyber Helen Bruun.

De to sygeplejersker har nu et projekt i støbeskeen, hvor det er de pårørende, der skal spørges.

Fakta Hvad er vigtigt i et patientforløb? Patienternes top fem

De fem udsagn, som er prioriteret højest blandt de 109 patienter, er:

1.       God relation

2.       Respekt

3.       Bedste og nyeste behandling

4.       Tale forståeligt

5.       Imødekommenhed
 

 


Siden er sidst opdateret 14-09-2018.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring