Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header
Sygehus LillebæltpilPresserumpilNyhedsarkivpilNyheder 2018pilNyheder 4. kvartal 2018pilMillionbevilling til Sygehus Lillebælt til dansk-tysk projekt

Millionbevilling til Sygehus Lillebælt til dansk-tysk projekt

Sygehuset har fået 3,9 mio. kr. til projekter, der forbedrer kommunikationen mellem sundhedsprofessionelle og patienter på begge sider af grænsen

Tekst: Anne-Mette Vargas Johnsen, Sygehus Lillebælt

Hvordan foregår en undersøgelse for blærekræft? Hvordan ser der ud på en operationsstue, og hvordan forbereder man sig godt på en samtale med en læge på sygehuset?
Og hvordan kan man som læge eller sygeplejerske blive bedre til at kommunikere og sørge for, at patienten får svar på sine spørgsmål?
Det er noget af det, som patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle i fremtiden kan få svar på, når Enhed for Sundhedstjenesteforskning har udviklet de to elektroniske platforme, som den Europæiske Fond for Regionaludvikling (Interreg Danmark-Tyskland) har givet 3,9 millioner kroner til. Fonden har givet i alt 10,3 mio. kroner til et stort dansk/tysk samarbejdsprojekt, Heracles, og heraf går altså knap fire millioner kroner til Enhed for Sundhedstjenesteforskning ved Sygehus Lillebælt. Den tyske hospitalssamarbejds-partner er Universitetssygehuset i Kiel.

Styrker patienterne
De elektroniske platforme vil over de næste tre år blive bygget som henholdsvis en læringsplatform for sygehusmedarbejderne og en app til patienterne. På app’en vil patienter i fremtiden kunne se videoer, som viser, hvordan forskellige undersøgelser og operationer foregår, de vil kunne høre lydoptagelser af deres egen konsultation, så de kan lytte til den derhjemme eller afspille den for familien, og de kan få information om og hjælp til, hvad de selv kan gøre for at få så meget som muligt ud af en konsultation på sygehuset.Heracles Patientplatform

Endelig bliver der også udviklet en selvhjælpspakke til kræftpatienter.
- Med dette store projekt vil vi gerne styrke patienterne, så de bedre forstår, hvad der skal ske, og så de føler sig mere kompetente til at håndtere det, de skal igennem. Og det samme gælder for de sundhedsprofessionelle: Vi vil gerne give dem redskaber til at håndtere de kommunikative udfordringer, de møder i deres hverdag, så patienterne kommer til at opleve en endnu bedre kommunikation, siger Jette Ammentorp, professor og leder af Enhed for Sundhedstjenesteforskning.

Hvordan kommunikerer vi
App’en til patienterne vil også indeholde et spørgeskema, som de kan udfylde efter hver konsultation, og hvor de kan vurdere, hvordan de har oplevet for eksempel lægens eller sygeplejerskens måde at kommunikere med dem på. Svarene bliver herefter anonymiseret og brugt i projektets anden del: Læringsplatformen for medarbejderne. Her kan læger, sygeplejersker og andre, der har samtaler med patienter direkte se, hvad patienterne gerne vil have, at de bliver bedre til.
 

Antje-Franziska Knauf        Jette Ammentorp
Antje-Franziska Knauf                       Jette Ammentorp
 

Og på platformen ligger materialer i form af videoer, podcast og andet, så de kan træne de områder indenfor kommunikation, de har svært ved: Det kan for eksempel være at forklare sygdom, undersøgelser og behandling, så patienten forstår informationen eller at lytte til og inddrage patientens eller de pårørendes bekymringer og betragtninger.

Dansk-tysk samarbejde
Patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle fra både Danmark og Tyskland skal være med i arbejdet med at udvikle materialer og platforme, og det er en stor fordel, mener projektkoordinator Antje-Franziska Knauf, som selv er tysk.
- Vi er jo ikke langt fra hinanden, og vi kan bruge hinanden meget mere, for måske har vi forskellige vaner, men jeg tror, vi har meget at lære af hinanden. Danskerne kan for eksempel lære af de tyske patienter at få fokus på, hvad man selv kan gøre, og tyskerne kan lære af danskerne at være mindre autoritetstro og stille spørgsmål, siger Antje-Franziska Knauf.
Dette projekt finansieres af midler fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling, som har til formål at bidrage til positiv udvikling i grænseregioner. Materialer og platforme bliver udviklet i et samarbejde mellem Sygehus Lillebælt, SDU i Kolding, IT-leverandører og Universitetssygehuset i Kiel i Nordtyskland. Projektet forventes afsluttet i august 2021.
 


Siden er sidst opdateret 06-11-2018.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring