Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header
Sygehus LillebæltpilPresserumpilNyhedsarkivpilNyheder 2018pilNyheder 4. kvartal 2018pilFølg med Følge-Hjem-Sygeplejersken på arbejde

Følg med Følge-Hjem-Sygeplejersken på arbejde

39-årige Lone Lund Pedersen er ikke som sygeplejersker er flest.

Tekst: Klaus Stausbøll, Sygehus Lillebælt

Siden årsskiftet har hun nemlig fungeret som Følge-Hjem-Sygeplejerske med base på Medicinske Sygdomme ved Kolding Sygehus. Hendes opgave er at bistå med hjemsendelsen af de patienter, der bliver udskrevet efter en indlæggelse, så overgangen fra hospitalet tilbage til egen bolig både bliver mere tryg og overskuelig for patienten og for de familiemedlemmer, som er tættest på. 
Det drejer sig især om plejekrævende ældre, der i forvejen er visiteret til hjemmehjælp eller personlig pleje og omsorg gennem ældreplejen i deres hjemkommune. 
Når en patient udskrives, følger Lone Lund Pedersen efter i sin bil og støder til på hjemadressen. Her mødes hun med de pårørende og normalt også en hjemme-sygeplejerske fra kommunen, så de i fællesskab kan gennemgå patientens sygeforløb og blive enige om nogle gunstige aftaler i dialog med patient og pårørende. Blandt andet om tøjvask, indkøb, oprydning, hjælp til at komme i seng om aftenen og op igen næste morgen. 

Har fulgt 110 patienter hjem
Lone Lund Pedersen er især omhyggelig med at gennemgå den medicin og de præparater, som mange patienter har fået ordineret under indlæggelsen eller af deres egen læge, og som plejepersonalet ofte hjælper til med at få givet i løbet af dagen. 
- Jeg bestræber mig på at få drøftet alle de ting, som kan gøre hverdagen lettere og mindre problematisk for den hjemvendte patient, forklarer Lone Lund Pedersen.
Hun har indtil nu fulgt flere end 110 patienter hjem.  Patienter, der alle har taget imod det nye tilbud, som afdelingen Medicinske Sygdomme i Kolding introducerede i begyndelsen af januar.  Det har for det meste været ældre, geriatriske og ofte plejekrævende patienter.
- Det er bestemt ikke nogen selvfølge, at den patientgruppe uden videre kan overskue og overkomme de samme ting på egen hånd, som før de blev indlagt. Der kan let opstå ét eller andet efter udskrivelsen, som kan forårsage en genindlæggelse. Men som vi forhåbentlig kan undgå, hvis vi i forbindelse med udskrivelsen gør os umage med at tage højde for alle de problemstillinger og situationer, som mange ældre og plejekrævende patienter – og deres pårørende - let kan glemme eller overse i farten, fortæller Lone Lund Pedersen.

Følg-hjem-sygeplejerske, Lone Lund Pedersen
Højt humør omkring studebordet. Hans Réne Spehr (stående) er hjemme igen efter en tur på sygehuset. Datteren Ursula (t.v) og sosu-assistenten Lotte Lind gennemgår medicinen med Lone Lund Pedersen (højre).
 

Lone Lund Pedersen er, ifølge oversygeplejersken ved Medicinske Sygdomme, Hanne Andersen, et meget vigtigt kontaktled mellem sygehuset, patienten, dennes familie og kommunernes ældrepleje. 
- Hun er så at sige ’patienternes ambassadør’, der skal sikre, at hjemsendte patienter ikke bare kommer retur den vante trummerum og den vante hjemmehjælp eller det eksisterende kommunale pleje-tilbud, hvis der undervejs er opstået behov for ekstra pleje, ekstra hjælp eller nye og særlige hensyn, påpeger Hanne Andersen.

Hvem henter medicin
Hun understreger, at Lone Lund Pedersens funktion som Følge-Hjem-Sygeplejersken er et tilbud, som patienterne kan vælge at tage imod eller lade være. 
Forud for udskrivelsen forhører hun sig hos patienten, så de kan blive enige om, at hun følger med den dag, patienten er klar til at komme hjem.  Og at hun bliver i hjemmet i mindst en times tid for at vende alle relevante forhold med mindst en repræsentant for hjemkommunens ældrepleje og som regel også et nært familiemedlem.
Samtalen kan blandt andet gå på at aftale, hvem der skal hente medicin på apoteket, sørge for kørsel til aftalte kontroltjek ved lægen eller på ambulatoriet. Og så er der også en masse praktiske ting, hun kan gøre opmærksom på.
- Er den udskrevne patient oppe i årene med tendens til at blive svimmel, vil det være naturligt for mig at påtale løse tæpper på gulvet eller en løs ledning, man kan snuble over. Det kan også være et glat gulv i køkkenet eller på toilettet, der ofte er årsag til faldulykker i eget hjem hos ældre, der ikke længere er så lette til bens, tilføjer Lone Lund Pedersen.
Før Lone Lund Pedersen blev tilknyttet Medicinske Sygdomme i Kolding, orienterede sygehuset altid de respektive hjemkommuner om planlagte patientudskrivninger via en skriftlig plejeforløbsplan over det digitale system COSMIC.   En skriftlig overlevering, der ofte gav anledning til så mange spørgsmål og tvivl hos plejemedarbejderne, at de ofte måtte ringe mange til sygehuset for komme videre.  Den skriftlige overlevering er der stadig, men er altså nu suppleret af mødet og overleveringen i patientens hjem.
- Formålet med at ’følge patienten helt hjem’ er jo netop at fremme samtalen og den indbyrdes kommunikation mellem sygehus, ældrepleje, patient og pårørende, så patienten og familien ikke sidder tilbage med ubesvarede spørgsmål. Og at plejepersonalet og ældreplejen i kommunen hurtigt bliver bekendt med og tager højde for de ønsker og behov på patientens vegne, vi har fået øje på fra sygehusets side, tilføjer Lone Lund Pedersen.

Hurtigt samlet ved bordet
Hun gør derfor meget ud af på forhånd at sikre sig, at især den kommunale ældrepleje kan være til stede, når hun følger en patient hjem.  Også selv om udskrivelserne ofte først falder på plads med få timers varsel.
I langt de fleste tilfælde kan det heldigvis lade sig gøre for kommunernes ældrepleje at finde en medarbejder, som har tid og mulighed for at være med – selv om dagens vagtplan og arbejdsopgaver allerede er aftalt og fordelt.
Det sidste var blandt andet tilfældet i skolernes efterårsferie.
Her blev 73-årige Hans René Spehr fra Fredericia udskrevet efter nogle dage på et af de medicinske sengeafsnit i kølvandet på en forværring af sine KOL-plagede lunger.
Blot en time efter udskrivelsen var han og datteren Ursula samlet omkring stuebordet i hans lejlighed på Lumbyesgade sammen med Lone Lund Pedersen social- og sundhedsassistent Lotte Lind fra ældreplejen i Fredericia Kommune.

Lone Lund Pedersen lytter
Lone Lund Pedersen lytter intenst og opmærksomt på 72-årige Ragna Rita Kristensen, der lige er kommet hjem til sit hus  i Middelfart efter et par uger på Kolding Sygehus.  De taler blandt andet om, hvordan hun kan få hjælp til praktiske ting som  indkøb, tøjvask og græsslåning.


I den følgende time fik de blandt andet 100 procent overblik over Hans Spehrs behov for lidt hjemmehjælp og hans lange liste af lindrende åndedræts- og lunge-medicin, som han skal tage i bestemte doser hver eneste dag.   Og som Hans Spehr heldigvis i øvrigt selv har ganske godt styr.
- Alligevel er det rart - og bestemt også tiden værd - med sådan et møde, hvor vi får vendt alle de ting, som kan gøre hverdagen lettere og tryggere for Hans lige efter hans tur på hospitalet, lyder det fra Lotte Lind.
- Det er en rigtig god måde at blive opdateret på og samtidig få en aktuel situationsrapport over en plejekrævende borger, som jeg måske skal omgås og assistere på en lidt anden måde end tidligere. Førhen kunne jeg let komme i tvivl om, hvad der var anført i plejeforløbsplanen, eller hvordan medicindosering skulle forståes. Det er jeg ikke i tvivl om efter sådan et møde som det her, siger hun.    

 


Siden er sidst opdateret 06-11-2018.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring