Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Hvem er vi?

Her kan du møde medlemmerne af Patient- og pårørenderådet for Akutsygehuset i Kolding

 

Formand Aase Gilling

 

Aase Gilling - Formand

(pårørende)
 

Jeg bor i Kolding, er 71 år og gift med Stig.

Sammen har vi to børn, to svigerbørn og otte børnebørn.
Mine bedste timer er sammen med familie og venner, daglige gåture i naturen med hunden, læsning af en god bog, Patient og Pårørende Rådet Sygehus Lillebælt,  slægtsforskning, Folkeuniversitetet, koncerter, teater, biograf, meditation og lidt yoga.
Jeg er pårørende men i Patient- og Pårørenderådet arbejder vi for alle patienter og pårørende på hele sygehuset. Ud over Patient- og Pårørenderådet i Kolding, sidder jeg i Sygehus Lillebælts strategiråd og i brugerpanelet og advicery board for Center for Patientkommunikation.

Jeg er indtrådt i rådet december 2016.

Mine særlige fokusområder

Pårørende er af stor betydning for en patients liv, helbred og livskvalitet, men prisen kan være høj for den pårørende. For nogen kan arbejdsmængden og ansvaret være så stort, at den pårørende selv bliver syg.  Der skal meget mere fokus på at hjælpe de pårørende, så én patient ikke bliver til to patienter. Det gælder ikke mindst udenfor sygehuset, når patienten er i eget hjem.

Har man mange diagnoser og kontakt med mange læger, kan den totale mængde medicin blive stor – også nogle gange for stor. Patienter og pårørende kan miste overblikket over de mange forskellige præparater med risiko for fejl og bivirkninger. Det er vigtigt, der skabes et større samlet overblik over hvor meget medicin, den enkelte patient får og en kritisk tilgang til, om antallet af produkter kan reduceres.
Min uddannelse som farmaceut er gavnlig i dette arbejde.
 

Det er alfa og omega, at der er en god og forståelig kommunikation mellem patient/pårørende og læger/sygeplejersker. Jo mere, vi som patienter og pårørende ved og forstår, desto mere sikre føler vi os til at tage ansvar for medicinering og egenomsorg.  Det er specielt vigtigt, at de pårørende inddrages. De ved så meget, og vil så gerne dele deres viden med læger/sygeplejersker. Hermed får behandlerne vigtig viden til deres behandlinger og forståelse af patienten.  Aktiv inddragelse af den pårørende er vigtig både for patienten og for den pårørende.


 

Medlem af PPR i Kolding, Bo Steendahl

                 

Bo Steendahl

(patient)
 

Jeg er indtrådt i rådet i juni 2020, og sidder også i Klinisk Etisk Råd.

Mine særlige fokusområder

... er på vej...

 

 


 

 

Medlem af PPR i Kolding, Jan Faldt Bentsen

Jan Faldt Bentsen

(patient og pårørende)

Jeg er 66 år, bor i Nr. Bjert og er gift med Lena. Vi har 2 børn og 3 børnebørn.
Jeg sejler meget og nyder en god bog, klassisk musik samt vandreture i naturen, og ikke mindst samværet med familien. 
 

Min erhvervsbaggrund er fra Shipping og som virksomhedsrådgiver, her og i udlandet. Senest i egen virksomhed. Af tillidsposter har jeg siddet i menighedsrådet i 20+ år heraf 17 år som formand, derudover er jeg formand i Lokalrådet og meget aktiv i udviklingen af vores lokalområde.
 

Jeg er indtrådt i Patient- og pårørenderådet i juni 2020 og sidder også i Advisory Board for Center for Fælles Beslutningstagen.

Mine særlige fokusområder

En behandling er altid på bagkant af en hændelse eller livsførelse. Den “reparerer” en skade, der er opstået fysisk eller psykisk. Det skal vi forsøge at minimere ved endnu mere at sætte fokus forebyggelse og dermed overflødiggøre behandligen. Den behandling vi giver, skal altid ses i lyset af patientens og dennes partners/families videre liv sammen, inden for de ressourcer og muligheder, der eksisterer.

Mit fokus er på alle, der er involveret, og det vi kan gøre for at skabe et godt liv patienter og pårørende sammen efter behandlingen.

 


 

 

 
 
 
... Foto er på vej...

Karen Fagerlund

(pårørende)

 

 

 


 

 
 
 
... Foto er på vej...

Kirsten Dyrbjerg Andersen

(pårørende)

 

 

 

 


 

 

 
 
 
... Foto er på vej...

Tina Olander

(patient)

 

 

 

 


 

 
Pressefoto af Sygeplejefaglig direktør, Helle Adolfsen

 

Helle Adolfsen

Sygeplejefaglig direktør  
 Medlem af Patient og pårørenderådet siden opstarten i juni 2016.


 

Afdelingslæge Anne Daugaard Thuesen

 

Anne Daugaard Thuesen

(repræsentant for sygehuset)
 

Jeg er ansat som afdelingslæge på Medicinske Sygdomme på Kolding Sygehus, hvor jeg blev fastansat efter færdiggørelse af min speciallægeuddannelse i nyremedicinske sygdomme i august 2017. 
Jeg har deltaget i Sygehus Lillebælts talentkursus i ledelse – retning, følgeskab og relationer i 2018. 
Har beskæftiget mig en del med forskning og forsvarede min ph.d. i november 2015. 

Jeg er 40 år, bor på landet med min mand Michael og vores 2 børn på  8 og 11 år.
 
Indtrådt i patient og pårørende rådet i januar 2019.

 


Oversygeplejerske Hanne Andersen

Hanne Andersen

(repræsentant for sygehuset)


Jeg er oversygeplejerske i Akut afdelingen og Medicinske Sygdomme på Kolding Sygehus.
Jeg har været ansat på Sygehus Lillebælt siden 1990 i flere forskellige afdelinger og funktioner. Som oversygeplejerske startede jeg i 2011 i Medicinsk afdeling i Fredericia. I 2013 fik jeg medicinsk afdeling med i Kolding og de to afdelinger flyttede sammen og fusionerede i efteråret 2016. I sommeren 2015 blev jeg også oversygeplejerske i Akutafdelingen. To skønne afdelinger som jeg til stadighed brænder for at gøre bedre for patienter og pårørende samt for vores medarbejdere.

Jeg er 52 år, gift og har tre børn samt et barnebarn. 

Jeg har været medlem af patient- og pårørende rådet siden opstarten juni 2016.


Ledende overradiograf Pica Ann Blackburn Andersen

Pica Andersen

(repræsentant for sygehusest)

Jeg er ledende overradiograf på Røntgen og Scanning på Kolding sygehus.
Jeg kom til Sygehus Lillebælt i 2007, og blev leder i 2011.
Ud over min lederuddannelse har jeg siden uddannet mig indenfor den Syddanske Forbedringsmodel, og har i den forbindelse været tilknyttet kvalitetsafdelingen som konsulent og underviser.


Jeg er medlem af Sygehus Lillebælts strategiråd og patient – og pårørenderådet, som jeg har været medlem af siden opstarten i juni 2016.

Jeg er 45 år, gift og har 2 børn.


Oversygeplejerske Sidse Petersen

 

Sidse Petersen

(repræsentant for sygehuset)
 

Oversygeplejerske hos Kvindesygdomme og fødsler samt Organkirurgi på
Kolding Sygehus. Jeg er 46 år og bosiddende i Kolding. 

Medlem af patient- og pårørenderådet siden opstarten i juni 2016.


Ledende overlæge Thomas Houmann Petersen

Thomas Houmann Petersen

(repræsentant for sygehuset)

 

Jeg er ansat som ledende overlæge på Børne- og ungeafdelingen på Kolding Sygehus. Jeg har været ansat på sygehuset som læge siden 2009 og som overlæge 4 år, før jeg blev ledende overlæge. 

Jeg er 45 år, gift og har 2 drenge på 13 år og 17 år.

Jeg har været medlem af patient- og pårørenderådet siden år 2018.
 

 


 

 
 
 
... Foto er på vej...

Louise Westphal Killick

Sekretariat for Patient- og pårørenderådet, Kolding Sygehus

 

Jeg er ansat som frivillighedskoordinator i Økonomi- og planlægningsafdelngen siden foråret 2020.

Sekretariat for patient- og pårørenderådet fra januar 2021.

Kontakt

louise.westphal.killick@rsyd.dk
Mobil 51438912

 

 

 

På patienternessygehus.dk kan du finde små film, hvor nuværende og tidligere medlemmer af patient- og pårørenderådene i Sygehus Lillebælt fortæller deres historie.


Siden er sidst opdateret 04-01-2021.
Kontakt: Organkirurgisk Afdeling K - Svendborg SygehusSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring