Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Afdelingsoplysninger til almen praksis

Alment praktiserende speciallæger, andre speciallæger og hospitalsafdelinger i Danmark og praktiserende kiropraktorer med klinik i Region Syddanmark kan henvise patienter til Rygcenter Syddanmark.

Patienter hos Rygcenter Syddanmark

Rygcenter Syddanmark udreder og behandler patienter med subakutte og kroniske rygsmerter med eller uden udstråling herunder osteoporotiske frakturer. Inden du henviser en patient til udredning på Rygcenter Syddanmark forventes det, at patienten har afprøvet et relevant konservativt behandlingsforløb.

Indlæggelse til udredning for ryglidelse eller rehabilitering er ikke mulig. Rygcenteret har ikke sengepladser til dette formål.

Afdelingen tager ikke akutte patienter. Har du akutte patienter med følgende lidelser/symptomer gælder det, at de skal henvises til akut udredning via nærmeste FAM (som konfererer med OUH):

 • Cauda equina syndrom
 • Patienter med svære pareser ≤ grad 3 (Oxford-skalaen)*
 • Myelopati

* Ved svær parese gælder:

3: Ekstremiteten kan overvinde tyngdekraften, men ikke modstand appliceret af undersøgeren
2: Ekstremiteten bevæges kun hvis tyngdekraften er ophævet
1: Synlig muskelkontraktion men ingen bevægelse

Paralyse
0: Ingen reaktioner

Behandlingsspektrum

Patienterne på Rygcenter Syddanmark kan efter en undersøgelse tilbydes følgende udrednings- og behandlingstilbud:

 • Tværfaglig udredning,
 • Billeddiagnostik (evt. MR-scanning, røntgen eller ultralyd),
 • Behandlingsplan/vejledning/genoptræningsplan,
 • Smertehåndtering (analgetika eller forslag til dette, samt vejledning om aktivitet) eller
 • operation

Vejledninger

Henvisning skal indeholde:

 • symptomdebut,
 • hvad der ønskes undersøgt,
 • lokalisation af smerte,
 • udstrålende smerter (arm/ben),
 • parese grad (0-5),
 • hvilken behandling der er forsøgt,
 • sygemelding/funktionsniveau,
 • oplysning om billeddiagnostik (hvor og hvornår),
 • tidligere rygoperation,
 • hvad der er sagt til patienten om forventning til undersøgelsen (kirurgi, konservativ behandling),
 • øvrige sygdomme som kan være en risiko i forbindelse med bedøvelse
 • højde og vægt/ BMI
 • behov for tolk,
 • transportmulighed og
 • patientens telefonnummer


Desuden skal FMK være opdateret.

Hvis henvisningen ikke er mulig at visitere på baggrund af ovenstående, kan den returneres med anmodning om fornyet henvisning.

Henvisninger visteres til enten kirurgisk eller medicinsk primær vurdering. I medicinsk regi ses patienter i Middelfart eller Sønderborg, primært under hensyn til bopæl. I kirurgisk regi ses patienterne i Middelfart eller på OUH. I Middelfart opereres kun patienter med begrænset komorbiditet.
 

Afdelingsledelse, overlæger og afdelingslæger

Afdelingsledelse

Ledende overlæge Jakob Espesen
Oversygeplejerske Rikke Bagge Skou

Læger og udredende personale

Speciallæger i reumatologi, ortopædkirurgi og neurokirurgi
Kiropraktorer og fysioterapeuter

Kontaktes via telefonnumre under ”Kontakt”.

Praksiskonsulent

Lene Søndergaard

Kontaktoplysninger

Adresse

Rygcenter Syddanmark
Middelfart Sygehus
Østre Hougvej 55
5500 Middelfart

SKS-nummer     
600835

Lokationsnummer     
5790001373245

Telefon for patienthenvendelse
Ambulatorium (Rygmedicin): 63 48 44 30
Ambulatorium (Rygkirurgi): 63 48 41 05


Siden er sidst opdateret 22-09-2020.
Kontakt: Marianne Betzer Christensen og kursus4Sygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring